[OMLADINSKA BANKA] Prijavi se za članstvo u Odboru Omladinske banke i unaprijedi svoju zajednicu!

Na poziv se mogu prijaviti mladi od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
Učešća u raspodjeli fondova;
Pokretanju vlastitog biznisa.
Poziv je otvoren do 18.12.2022. godine (do 23.59h) u ovih 29 Omladinskih banaka: Bileća, Bosanska Krupa, Breza, Brod, Cazin, Derventa, Doboj Istok, Doboj Jug, Goražde, Gračanica, Gradiška, Istočna Ilidža, Jezero, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Novo Goražde, Odžak, Petrovo, Rudo, Šamac, Teslić, Usora, Vareš, Zavidovići, Žepče, Živinice.

lonac.pro

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.