OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI (ONAUBIH) RASPISUJE KONKURS ZA JEDNOG/U DOPUSNOG/U ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA NA MANDAT OD GODINU DANA

Omladinska novinska asocijacija u BiH djeluje već 13 godina u BiH, gdje mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju sa medijima, nauče više o njima, te da sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Kroz različite projekte koje organizira i implementira, mladima nastoji predstaviti medije, a omogućava im da se pobliže upoznaju sa onim što ih zanima, te da izravno sudjeluju u kreiranju medijskog prostora. 
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH)
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) raspisuje konkurs za jednog/u  dopusnog/u člana/icu Upravnog odbora na mandat od godinu dana.
Ovim putem se pozivaju sve entuzijastične mlade osobe, članove i članice ONAuBiH-a, zainteresirane za polje medijskog aktivizma da pošalju svoju trenutnu biografiju, pismo preporuke i ispunjenu aplikaciju koja se nalazi u prilogu do 10.12. u 23:59.
Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Omladinske novinske asocijacije u BiH.
Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:
Kandidati/kinje koji/e se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:
– da su državljani/ke Bosne i Hercegovine;
– da u toku svog mandata borave u Bosni i Hercegovini;
– da nisu stariji/e od 30, a mlađi/e od 15 godina;
– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
– da su članovi/ice Omladinske novinske asocijacije.
Preuzmite aplikaciju za članstvo u Upravnom odboru ONAuBiH-a > PREUZMI
Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i istu dostavite na mail: aplikacije@onaubih.ba
Nepotpune, nepravovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs će biti otvoren do 10.12.2020. godine (petak), nakon čega će komisija izabrati kandidate/kinje koji će biti kontaktirani/e, najkasnije do 13.12.2020. (nedjelja), a koji/e će imati priliku da se predstave na Generalnoj skupštini Asocijacije 19. i 20. decembra. Skupština će se održati na hibridni način – delegati/kinje skupštine, partneri, gosti, prijatelji ali i svi članovi/ce organizacije širom Bosne i Hercegovine, moći će pratiti događaj online putem naših medijskih kanala. Prijenos uživo na društvene mreže će se direktno emitovati iz Sarajeva. Zbog epidemioloških mjera i specifične situacije sa kojom se trenutno suočavamo povodom pandemije COVID-19, bezbjednost i zdravlje naših članova i članica nam je najbitnija te ćemo zbog toga ovaj događaj upriličiti na ovakav način u Sarajevu.
Rezultati za uži krug bit će objavljeni i na našoj web stranici www.onaubih.ba

Za dodatna pitanja i/ili nedoumice nam možete pisati na mail: onaubih@gmail.com
 
(onaubih.ba)