Online obuka za razvoj projektnih prijedloga

U cilju što bolje pripreme lokalnih partnerstava za zapošljavanje za razvoj konceptualnih nacrta projekta, MOR uz finansijsku podršku Evropske unije, organizuje dvije dvodnevne obuke u junu.
Učesnici će imati priliku da unaprijede znanja i vještine  o dizajnu projektnog prijedloga i logičkim intervencijama.
Posebna pažnja će biti posvećena relevantnosti predloženih programa i mjera zapošljavanja u odnosu na kriterije poziva za projekte.
Obuka je bazirana na principima dizajniranja partnerskih projekata  i mjera za povećanje formalne zaposlenosti na lokalnom nivou.
Zainteresirani potencijalni podnosioci projektnih prijedloga mogu se prijaviti za jedan od dva ponuđena termina putem obrasca za registraciju.
Prijavu je potrebno dostaviti najkasnije do 10. juna 2021.