„Osjeti teatar“: u Busovači počela izgradnja amfiteatra na otvorenom

U okviru projekta Osjeti Teatar ovih dana je u Busovači počela izgradnja amfiteatra na otvorenom na kojem će u mjesecu julu biti održan Omladinski festival kulture.

Projekat realizuje Studio Teatar sa svojim partnerima, a sam amfiteatar se gradi u partnerstvu sa Osnovnom školom Kaćuni i to po uzoru na amfiteatar izgrađen prošle godine u Kaćunima. U samim radovima na izgradnji amfiteatra će učestvovati nastavnici, učenici i osoblje Osnovne škole Kaćuni, kao i učesnici projekta Osjeti Teatar.
Ljetna pozornica u Busovači bit će otvorena Omladinskim festivalom kulture na kojem će igrati četiri omladinske predstave nastale kroz projekat Osjeti Teatar, ali i drugi kulturno – zabavni sadržaji koji će Busovaču u mjesecu julu učiniti kulturnim centrom Srednje Bosne. Uporedo sa izgradnjom amfiteatra u Busovači 16 mladih ljudi, zajedno sa svojim mentorom Nusmirom Muharemovićem, sprema autorsku predstavu čije je premijerno izvođenje također planirano za mjesec juli i otvorenje Omladinskog festivala kulture.  Imajući u vidu da je u projekat Osjeti Teatar uključeno preko 70 mladih, ljeto u Busovači će biti ispunjeno kreativnošćuu i mldaošću.
Projekat Osjeti Teatar  se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)
(activezenica)