Osobe s intelektualnim teškoćama u razvoju su iskrene, pune ljubavi i potpuno nesebične!

Meldina Ugarak je rođena 1982. godine, magistrica je menadžmenta i zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Fakultet je završila na Internacionalnom Islamskom Univerzitetu u Maleziji, te je stekla zvanje diplomiranog komunikologa, a neposredno nakon toga, po završetku magistarskog studija, stekla je i zvanje magistra menadžmenta. Meldina se ostvarila i u ulozi majke te ima dvoje djece.Ako pitate nekoga da vam opiše tu rođenu Visočanku, koja i danas živi  u svom rodnom gradu, često ćete čuti kratak, ali zasigurno jedan od najboljih opisa koji se može dodijeliti ljudskom biću: “dobar insan”.

Meldina živi život kroz svoj posao

I baš tako, Meldina je prvenstveno empatična žena i humanitarka koja je posvetila svoj put pomaganju drugima, i to baš onima kojima je pomoć napotrebnija. Četiri godine je obnašala dužnost direktorice Javne ustanove Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, a trenutno je uposlenica u ovoj javnoj ustanovi. U JU Centru za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama radi dugi niz godina, međutim, godine su joj proletjele kao tren, jer ona ne samo da radi nego i živi taj posao.

Svu svoju životnu energiju, stečeno znanje i iskustvo uložila je u svoj posao, u pomaganje i rješavanje problema osobama s intelektualnim teškoćama u razvoju.

U tu svrhu je iskoristila i koristi i svoj politički angažman i djelovanje, zahvaljujući kojem je uspjela riješiti neke od problema, ali nažalost, problema je još mnogo kao i prepreka. Za Meldinu Ugarak je to postalo misija za koju se već sada može utvrditi da je uspješna, ali to ne znači da je završena.

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona osnovana je Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 2014. godine. Danas ovaj centar ima gotovo 300 korisnika sa područja svih općina Zeničko-dobojskog kantona, a cilj Ustanove je da pruži potrebnu i adekvatnu pomoć i usluge svima onima kojima je ista potrebna i da se u tom smislu dosegne nivo socijalne pravde za njih i osigura im se život dostojan čovjeka. Zahvaljujući radu i zalaganju Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe Zeničko-dobojskog kantona s vremenom je postala jedna od najprepoznatljivijih institucija u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno u pogledu zalaganja za svoje korisnike. Njihov rad i djelovanje je prepoznato od strane mnogih domaćih i stranih institucija koje se bave istim ili sličnima problemima. Postojanje jedne takve ustanove je, svakako, od velikog značaja za cijeli Zeničko-dobojski kanton, jer njenim postojanjem rješava se pitanje osoba s intelektualnim teškoćama u razvoju. Primarni cilj ove Ustanove jeste da pruža besplatne usluge svim korisnicima, ali, naravno, tu su se javljali i još uvijek javljaju problemi finansiranja. Meldina Ugarak pokušava na sve načine olakšati život osobama s intelektualnim teškoćama u razvoju i koliko god je moguće doprinijeti rješavanju problema koji su sve prisutniji u njihovim životima. Upravo zbog svog rada i zalaganja, kao i iskustva iz prakse, Meldina je prava osoba koja može opisati problematiku osoba s poteškoćama u razvoju.

Problematika osoba s poteškoćama u razvoju

Navodi, da su problemi sa kojima se susreću te osobe  mnogobrojni, te da su djeca i odrasli s intelektualnim poteškoćama u razvoju, kao i njihovi roditelji i dan danas primorani da se suočavaju sa mnogo prepreka. Društvo jednostavno gleda drugačije na njih i etiketira ih kao osobe s nedostatkom, te se nažalost, ponekad samo tako ophodi prema njima. Svakodnevni život je za sve ljude jedna vrste neprekidne borbe, ali u društvu gdje takva lica nailaze na svakodnevne prepreke – ta borba je mnogo teža. Moraju se boriti za svoj položaj, za svoju vidljivost i jednake mogućnosti u društvu. Zašto se moraju boriti za jednake mogućnosti? Zar to nije strašno? Pita se Meldina Ugarak svakodnevno. A zar se to ne bi trebali svi mi zapitati?
Društvo često govori osobe s posebnim potrebama, kaže nam Meldina iz svog dosadašnjeg iskustva i smatra da je to potpuno pogrešno. Ustvari, niko od njih nema nikakve posebne potrebe, oni svi imaju iste potrebe kao i njihovi vršnjaci, a naša zadaća je da se iz dana u dan trebamo zalagati da postanu vidljivi u društvu koje ih stalno ograničava. Međutim, kao i uvijek, pored svih ostalih poteškoća, jedan od najvećih problema i izazova je novac.
Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe Zeničko-dobojskog kantona pruža besplatne usluge svim korisnicima i pokušava obezbijediti sve potrebne uslove koji neće zahtijevati bilo koju vrstu naplate usluga, jer polaze od toga da roditelji djece s intelektualnim poteškoćama u razvoju kao i odrasle osobe s poteškoćama ne smiju i ne mogu plaćati bilo koju uslugu. Lokalne i kantonalne vlasti su dužne da brinu o svojim građanima, međutim to do sada, nažalost, nije bio u potpunosti slučaj sa Centrom za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama. Meldina se iskreno nada da će se to promijeniti, te da će proraditi društvena svijest i obaveza, kako ljudska tako i moralna.
Centar za djecu i odrasle osobe Zeničko-dobojskog kantona do sada je skupljao novac na razne načine. U vremenu prije pandemije su organizirali različite humanitarne bazare gdje su njihovi korisnici prodavali svoje proizvode koje su pravili u prostorijama centra. Skupiti novac za nastavak pružanja usluga je jedna vrsta izazova, ali se nadaju da će uspjeti kao i uvijek do sada što su uspijevali. Podstrek za to im daje prvenstveno ljubav koju dobijaju zauzvrat od osoba kojima se pruži pomoć. Meldina nam kaže da je to najbolje priznanje koje je dobila za svoje zalaganje i trud. Osobe s teškoćama u razvoju su iskrene, pune ljubavi i potpuno nesebične. Kada osjetite njihove iskrene emocije jednostavno bi im sve dali i borili se za njih u svakom segmentu, a ova hrabra žena je u mogućnosti da se bori za njih i kaže da će to raditi do posljednjeg atoma svoje snage. Danas kada živimo brzim tempom života zaboravili smo biti sretni sa sitnicama. Djeca i odrasli s poteškoćama u razvoju imaju puno više od nas, jer su svjesni da sreću čine male stvari i da je puno ljepše kada se svi zajedno druže i podržavaju. Zato podrška za njih ne smije izostati. U suštini mi smo oni koji imaju toliko toga naučiti od njih, smatra Meldina. Ono što je bitno naglasiti je to da je ova “žena insan” za veoma kratko vrijeme, kada je bila direktorica Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa svojim kolegama napravila sistemsko rješenje za ovu populaciju koje može biti rješenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Svi možemo doprinijeti da svijet bude jednako lijepo mjesto za življenje za sve ljude, a s promjenom počnimo od nas samih. Neka naša energija i promjena budu dobar primjer i drugima na putu za ljepši životni ambijent.

(globalanalitika.ba)

Posljednji postovi