Mladi trebaju omladinske politike i o tome je važno govoriti jednako u postizbornom procesu kao i u vrijeme izborne kampanje. Predstavnici krovnih tijela za mlade u Bosni i Hercegovini podsjećaju javnost da većina istraživanja o položaju mladih u našoj zemlji pokazuju da mladi nisu zadovoljni političkom, ekonomskom niti društvenom situacijom u BiH. Kampanjom Fakat mladi odlaze izlaze, predstavnici krovnih tijela za mlade, u vrijeme predizborne kampanje su kontinuirano ukazivali na najveće probleme mladih u zemlji i ponudili rješenja. Istovremeno, poticali su angažman mladih u lokalnim zajednicama.
Pravo je vrijeme za omladinske politike
„Pred nama su četiri godine u kojima mlade ljude vidimo kao direktno uključene u procese donošenja odluka i kao one koji će, kroz zajednički rad sa izabranim predstavnicima, raditi na kreiranju zajednica po mjeri mladih. Budžetska izdvajanja za mlade, prostor u kojem bi mogli realizovati svoje ideje, učešće mladih u procesu odlučivanja, predstavljaju pravce djelovanja za lokalne vlasti, ali i za mlade ljude kako bi zajednica po mjeri mladih bilo što više u Bosni Hercegovini“ – istakla je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.
Svjedoci smo da donosioci odluka i predstavnici svih političkih partija u BiH, nerijetko potrebe i probleme mladih koriste u različite svrhe ali činjenica je da veliki broj potreba mladih još uvijek nije zadovoljen čak i na onom osnovnom nivou.
„Mjere koje smo predlagali tokom kampanje od velikog su značaja za organizovanje mladih kako bi se izrazili kao ličnosti u društvu i bili pokretači pozitivnih promjena. Mi vjerujemo da mladi već sada to jesu ali im je potrebna sistemska podrška“ . pojasnio je Harun Šabanović, predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.
Predstavnici krovnih tijela za mlade smatraju da bi godine pred nama, bez obzira na rezultate izbora, trebale i morale biti period u kojem će se promijeniti pristup mladima. Očekuju, među ostalim, vidna poboljšanja u oblastima izdvajanja za mlade te dodijele javnog prostora za ovu populaciju kao i kreiranje lokalnih strategija za mlade u zajednicama u kojima nedostaju.
„Jedini način da se nagomilani problemi mladih riješe je strateški pristup. Vjerujemo da svaka mlada osoba zaslužuje uslove u kojima će joj biti omogućeno da uči, raste i razvija se. Upravo zato, strateški pristup je jako važan“ – rekao je Živko Ćetojević, generalni sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske.
Kampanja Fakat mladi odlaze izlaze rezultirala je kreiranjem medijskog prostora u kome su se pitanja koja se tiču problema i potreba mladih postavljala kandidatima koji su se takmičili na izbornim listama. Osim toga, kampanja je uticala i na mlade.
„Ono što nas je radovalo tokom cijele kampanje jesu povratne informacije koje smo dobijali od mladih ljudi sa terena. Mnogi mladi su po prvi put čuli za određena zakonska rješenja, ili su uvidjeli pravce u kojima žele tražiti poboljšanja u zajednicama iz kojih dolaze. Ja moram naglasiti da svako novo strateško rješenje za mlade, novo budžetsko izdvajanje ili novi prostor za mlade predstavlja veliku pobjedu za mlade ljude u Bosni i Hercegovini“ – dodala je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.
Malim koracima do velikih pobjeda za mlade ali samo zajedno i strateški, zaključuju predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH. Zahvaljuju medijima na podršci tokom kampanje i kažu da isto očekuju i od novih lokalnih vlasti. Kvalitetne omladinske politike, pa samim tim i blistavija budućnost naše zemlje, mogu se kreirati isključivo saradnjom i uključivanjem mladih u procese koje se tiču njih samih.
(vijećemladih.ba)