Osvojite nagradu iz oblasti Istraživačkog novinarstva

Evropski Istraživački centar za novinarstvo u saradnji sa Institutom za štampu i Evropskim centrom za štampu i medijsku slobodu za Evropsko istraživačko novinarstvo obezbjedio je sumu od milion eura. Razmatraće se naslovi svih projekata čak i teme koje se odnose na organizovani kriminal i korupciju.
About - European Journalism Centre
OBLAST:
Mediji, novinarstvo
OPIS
Žiri će prilikom razmatranja uzeti u obzir sledeće kriterijume:
-prekogranično istraživanje
-relevantnost naslova za lokalnu i evropsku publiku
-snagu istraživanja i publicistički plan
-novinarsko iskustvo
-finansijske potrebe
USLOVI
Kandidati da bi se prijavili moraju ispuniti sledeće kriterijume:
Neophodno je da je zemlja iz koje dolaze bar dvije godine članica EU ili zvanični kandidat za zemlje EU, predloženi projekti moraju biti fokusirani na naslov, projekti moraju biti novi ili imati nove ideje ako je u pitanju postojeći projekat.
NAČIN PRIJAVE
Prijava uključuje biografiju kandidata, kratak opis projekta, istraživački ili publicistički plan, budžet za projekat mora iznositi od 5.000 do 50.00 za predloženi projekat. Detaljnije informacije o prijavi potražite na sledećem linku: https://journalismgrants.awardsplatform.com/
ROK ZA PRIJAVU:
18.09.2020. godine
Detaljnije na linku:

Investigation Support Scheme


(mladiinfo.me)