Osvojite nagradu za IBM doktorsku stipendiju

Program nagrade za PhD stipendije za IBM dodijeljuje se na godišnjem nivou. Studenti iz cijelog svijeta su dobrodošli da se prijave. Pobjednici će dobiti niz pogodnosti, uključujući IBM-ove mentore kako bi sarađivali na istraživačkom ili tehnološkom projektu i snažno ih podstiču da održe praksu tokom prve ili druge godine dodjele.

IBM
OBLAST:
Rad na istraživačkom i tehnološkom projektu
OPIS:
Od stvaranja IBM-ovog PhD programa stipendija 1951. godine podržano je na hiljade doktoranda. Program nastoji da poveća broj nedovoljno zastupljenih učenika manjina u navedenim naučnim temama od interesa podstičući raznolik fond kandidata. Snažna saradnja sa fakultetima, studentima i univerzitetima od vitalnog je značaja za IBM.
USLOVI:
Mogu se prijaviti studenti svh nacionalnosti. Kandidate mora nominovati član doktorskog fakulteta. Studenti bi trebalo da imaju tri godine na postdiplomskom programu u vreme nominacije. Na primer, kandidati koji su upisani u četvorogodišnji postdiplomski program trebalo bi da završe dvije godine svog diplomskog programa od ljeta 2021. kako bi imali najviše koristi. Državljani koji nisu američki državljani koji žele da učestvuju na praksi u SAD-u moraju dobiti odobrenje za rad u skladu sa specifičnostima svoje vize. Studenti iz američkih zemalja pod embargom ne ispunjavaju uslove za program.
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o prijavi konttaktirajte na sledeću mejl adresu: phdfellow@us.ibm.com.
ROK ZA PRIJAVU:
03.03.2021
Detaljnije na linku:
https://www.ibm.com/us-en/?lnk=m%3flnk=m&_ga=2.224023131.1195659943.1603217213-420892653.1603217213
(mladiinfo.me)