Otvoren 2. poziv za apliciranje projektima u okviru programa SMART4ALL

Poziv je otvoren u okviru SMART4ALL programa, a odnosi se na definisani prekogranični tip 1. Eksperimenti prenosa znanja (eng. “Knowledge Transfer Experiments (KTE)”). Svrha II KTE poziva za projekte jeste da se razvije konkretan praktični projekat od strane dva različita tipa partnera, a koji dolaze iz dvije različite EU zemlje.
CTTE open call deadline is extended – SMART4ALL First CTTE Open Call –  Razvojni centar općine Kakanj
Prihvatljivi aplikanti jesu:

  • Akademske organizacije, univerziteti i ostale akademske institucije;
  • Industrijske organizacije, mala i srednja preduzeća i veće kompanije kako je definisano u EU preporuci 2003/361. (Detaljnije informacije o prihvatljivom partnerskom konzorciju pogledati u Vodiču za aplikante, poveznica ispod).

Iznos granta po jednom projektu je 8.000 eura.
Apliciranje projektima se vrši isključivo putem online platforme: SMART4ALL – 2nd KTE (fundingbox.com)
Rok za apliciranje je 15. jun 2021. godine.
Detaljnije informacije o pozivu možete pogledati OVDJE.
(rais.rs.ba)