HIA BiH otvoreni poziv za dostavljanje prijava za učešće na #gamEscape projektu

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u novom HIA BiH projektu #gamEscape, koji organizujemo u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, uz podršku UNFPA i Britanske Ambasade u Sarajevu.
Poziv za učešće na Humanity in Action programu #gamEscape – mladibl.com
Cilj projekta je ohrabriti mlade iz cijele BiH da zajedno promišljaju o izgradnji mira, te edukovati ih o diskriminaciji i reakcijama na nju u lokalnom kontekstu na kreativan način kroz koncept kreacije društvenih igara i escape room igre.
Poziv je otvoren do 06. novembra 2020. godine i mogu se prijaviti sve punoljetne mlade osobe sa područja cijele Bosne i Hercegovine.
Sve troškove snosi organizator.

(humanityinaction.org)