PULS MLADIH – Aktiviraj se, pokreni se (VIDEO)

Veliki broj mladih je nezainteresovan za probleme lokalne zajednice, zbog toga je Omladinski savjet pokrenuo projekat „ Aktiviraj se, pokreni se“.
Polaznici Škole novinarstva Free radija na ovu temu razgovarali su sa koordinatorom kao i sa učesnicima projekta.
„Projekat „Aktiviraj se, pokreni se“ ima za cilj da pokrene što veći broj mladih ljudi kako bi ostvarili znanje pri pisanju projekata, na koji način oni mogu da djeluju u lokalnoj zajednici i na koji način mogu svoje ideje odnosno probleme koje vide u lokalnoj zajednici da riješe kroz projekte i aktivizam“,ističe koordinator projekta Medina Ramić.
Na Sveučilištu "VITEZ" održano predavanje "EU fondovi i pisanje projekata" | Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"
Nedovoljna popularizacija projekata i organizacija u kojima mladi učestvuju kao i njihova nezainteresovanost glavni je uzrok nezadovoljstva mladih.
Krajnji cilj projekta jeste edukacija mladih, kako da pravilno pišu projekte i prezentuju svoje ideje u medijima, kao i primjena novostečenih znanja u praksi.
„Dalja obuka mladih je u semptembru u kampu na Kozari gdje će mladi da rade na idejama odnosno na problemima koje su uočili u lokalnim zajednicama. Nakon toga imaju dva mjeseca da realizuju sve te ideje. Tu su tri manja projekta gdje će mladi sami da uoče te probleme i da kroz mentorsku pomoć te ideje realizuju i da ih riješe.“
Ovaj projekat je nastao zbog pasivnosti mladih. Mladi nemaju pristup aktivističkim prilikama. Ovo je odlična prilika da se otkriju mogućnosti koje nudi grad Prijedor mladima i šta mladi mogu učiniti da unaprijede svoju zajednicu.
U sklopu projekta organizovano je takmičenje u kategorijama poezija, fotografija i slikarstvo.
„Tu su mladi sa najvećim brojem lajkova mogli da pobijede, gdje su se oni aktivirali i pozvali su veliki broj ljudi da ih podrži po tom pitanju“, ističe učesnica projekta Mirjana Komosar.
Katarina Bursać, učesnica projekta ističe korisnost ovakvih projekata za mlade koji mogu pomoći našoj zajednici.
„ Ja sam osvojila prvu nagradu i ponosna sam na tu svoju nagradu, jer sam uspjela da pokažem neki svoj talenat. Na mom radu je konkretno prikazan uticaj društvenih mreža na mlade“, naglasila je Katarina.
12.08 Svjetski dan mladih. – na mladima svijet ostaje, ovaj dan je prlika da osvjestimo mlade, da uvide da imaju priliku da stvore bolje uslove za sebe u svojoj zajednici. Projekat „ Aktiviraj se, pokreni se“ predstavlja poziv za budućnost!
„Mladi se angažuju i doprinose gradu kroz svoja lična zalaganja. Imamo dosta mladih koji pokreću različite teme i koji su dosta aktivni na području Prijedora,“ ističe Željka Zgonjanin.
Ovakve projekte, aktivnosti, organizacije, potrebno je promovisati na društvenim mrežama, gdje su mladi veoma aktivni. Svoje probleme mladi mogu riješiti kroz trud i vještine, a uz podršku Omladinskog savjeta mogu shvatiti svoje potencijale.

(freeradioprijedor.com)