Otvoren poziv za pisanje članaka za Časopis Avangarda

Poštovani studenti, u planu je izrada časopisa „Avangarda“ 2022 ispred Unije studenata Republike Srpske.

Cilj je da studenti svakog fakulteta napišu članke koji će biti objavljeni u njemu (o njihovom studentskom angažmanu , radu fakulteta, naučnom radu ili kongresu, postignućima fakulteta i studenata tokom 2022 godine, neku aktuelnu temu iz njihove oblasti, intervju sa zanimljivim profesorima i slično) .

Za kolege koje objave članak slijedi novčana naknada.

Uputstva za pisanje:

Radove u elektronskoj formi dostavljati na mej avangarda.casopis@gmail.com sa naznakom za časopis „Avangarda“.
Obim teksta ograničen je na dvije kucane strane (Word; font 10pt; spacing 1pt)
Tekstove pisati ćirilicom (izuzev stranih riječi).
Naslovi treba da budu jasni, sa konciznim podnaslovima.
Ispod naslova treba da stoji ime i prezime autora teksta.
Uz skraćenice i simbole obavezno priložiti odgovarajuća objašnjenja.
Radovi podliježu recenziji i lektorisanju.
Radovi koji budu objavljeni biće adekvatno nagrađeni.

‼️ Rok za dostavljanje radova je 5. januar 2023. ‼️

Fotografije za potrebe članka će, nakon izbora radova za objavu, napraviti fotograf redakcije.

Prijavi se!

Preuzeto sa Hoću.ba

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“