Otvoren poziv za prijavu na trening o pravima LGBTQI osoba


USAID/INSPIRE poziva lokalne organizacije civilnog društva na trening Prava LGBTQI osoba koji ima za cilj upoznati polaznike/ce sa:

  1. pojmom diskriminacije i poljima u kojima se diskriminacija dešava (javna i privatna sfera);
  2.  slučajevima diskriminacije (napade na LGBTI osobe);
  3. Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakonom o zabrani diskriminacije;
  4. modelima priznavanja istospolne zajednice, te pravima i obavezama;
  5. načinima prikazivanja LGBTI osoba u medijima, govoru mržnje i stvaranju stereotipa;
  6. problemima transrodnih i interspolnih osoba;
  7. problemima LGBTI osoba i načinu rješavanja tih problema u Bosni i Hercegovini.

Ohrabruju se organizacije da prijave polaznike/ce koji direktno rade sa marginaliziranim grupama i koji su zaduženi za zadatke koji koreliraju sa oblastima koje će se obrađivati na treningu.
Javni poziv možete preuzeti ovdje.
(hocu.ba)