Otvoren poziv za učešće u Programu „Šema Evropske unije za mlade profesionalce“

​U okviru Programa „Šema Evropske unije za mlade profesionalce” objavljen je poziv za prijavu državnih službenika za učešće na prvom od dva planirana ciklusa obuka koje će se organizovati kroz ovaj program. Poziv je otvoren do 20. septembra 2020. godine.
Program je usmjeren na izgradnju stručnih kapaciteta i pripremu nove generacije državnih službenika i kreatora politika koji će biti zaduženi za proces pridruživanja i koji će pokretati i voditi buduće promjene u svojim društvima, naročito one koje se zahtijevaju Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanjem pregovaračkom procesu. Takođe, Program za cilj ima i podsticanje njihove međusobne povezanosti i mobilnosti kroz programe razmjene unutar BiH i programa za mobilnost na Zapadnom Balkanu.
EU Scheme for Young Professionals in Bosnia and Herzegovina open for applicants | FENA
Od 2020. do 2022. organizovaće se dva ciklusa obuka za ukupno 50 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH (25 po ciklusu). Ukupni angažman učesnika po ciklusu je osam sedmica tokom šest mjeseci, a troškove učešća u Programu snosi organizator.
U prvom ciklusu, raspored dešavanja je sljedeći:

  • prvi modul obuka (2 sedmice) – 2-13. novembar 2020. godine,
  • drugi model obuka (2 sedmice) – 30. novembar – 11. decembar 2020. godine,
  • program regionalne razmjene u zemljama Zapadnog Balkana (1 sedmica) – februar 2021. godine,
  • program razmjene unutar BiH (2 sedmice) – mart i april 2021. godine,
  • studijska posjeta Belgiji (1 sedmica) – maj ili jun 2021. godine.

Kako bi kandidat bio uzet u obzir prilikom odabira, potrebno je:

  • da je državljanin BiH koji uživa politička i građanska prava;
  • da je državni službenik sa 1-7 godina radnog iskustva u oblasti evropskih integracija;
  • da posjeduje univerzitetsku diplomu ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, tj. visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
  • da tečno govori engleski jezik (najmanje viši srednji stepen (B2));
  • da može prisustvovati svim planiranim etapama ciklusa za koji se prijavi (kako je navedeno iznad).

Više informacija o ovom programu, prijavne obrasce i uputstva, svi zainteresovani mogu pronaći na sljedećem linku: https://eu4wb6.com/.
(mladibl.com)