Otvoren poziv za učesnike – trening za trenere: Stvoriti mir

Obuka 1
‘Povezivanje tačaka’. TOT o neformalnom obrazovanju i razvoju vještina izgradnje mira, u Evianu, Francuska, 23. februar – 1. mart 2024.

Obuka 2
„Mir vama[mladima]“. TOT o izgradnji mira i transformaciji sukoba, u Jablanici, Bosna i Hercegovina, 2.-9.5.2024.

Tražimo 30 učesnika iz Poljske, Francuske, Španije, Grčke, Nemačke, Kosova, Bosne i Hercegovine, Kipra, Turske i Holandija.

Mjesto održavanja:

Trening 1: Evian-les-Bains, Francuska (23. februar — 1. mart 2024.)

Trening 2: Jablanica, Bosna i Hercegovina (2-9. maj 2024.)

Termini: Dolazak 23. februara i odlazak 1. marta 2024. godine

Rok za prijavu: 4. decembar 2023

Link za prijavu → Prijavite se ovdje

Ovo je projekat sa 2 aktivnosti obuke. Pridruživanjem se obavezujete da ćete učestvovati u oba treninga

DA VAM ISPRIČAMO O OVOM PROJEKTU
Zašto se ovaj projekat odvija?
U ovakvim vremenima, kada je evropski kontinent suočen sa još jednim otvorenim oružanim sukobom, a nasilje eskalira, ne samo između država, već i na regionalnom, lokalnom i ličnom nivou, kada se čini da su mirna i nenasilna rešenja teško dostupna, verujući u moć obrazovanje i pružanje mirovnog obrazovanja ono je što može podržati i poticati ta miroljubiva i nenasilna rješenja. Budući da smo omladinski radnici i radeći sa mladim ljudima iz cijele Evrope, vidimo da postoji potreba za rješavanjem tih izazova za ljudska prava i kulturu mira.

Ako je postati graditelj mira i voditi aktivnosti za ljudska prava i mirovno obrazovanje nešto o čemu ste oduvijek sanjali — ovo je šansa za vas!

GLAVNI CILJ
Osposobiti trenere, edukatore, aktiviste i omladinske radnike vještinama obuke koje su potrebne da budu treneri u visokokvalitetnim mirovnim obrazovnim aktivnostima iskustvenim učenjem i metodama neformalnog obrazovanja i vođenjem obrazovnih aktivnosti sa, za i od strane mladih, sa posebnim fokusirati se na dalje razumijevanje metoda izgradnje mira i transformacije sukoba.

CILJEVI
– Razvijati kompetencije učesnika za osmišljavanje, vođenje i evaluaciju aktivnosti neformalnog obrazovanja i obuke u oblasti mirovnog obrazovanja na evropskom i lokalnom nivou;
– Razvijati vještine učesnika u upravljanju projektima i implementaciji u vezi sa obrazovanjem o miru i ljudskim pravima;
– Istražiti povezanost mirovnog obrazovanja, ljudskih prava i neformalnih metoda;
– Razviti razumijevanje učesnika o konceptima mira i mirovnog obrazovanja na ličnom, međuljudskom i institucionalnom nivou;
– Stvoriti prostor za učesnike da uvježbaju svoje stečene vještine fasilitacije i implementiraju ih tokom lokalnih radionica;
– Olakšati proces planiranja najmanje 10 lokalnih radionica vezanih za mirovno obrazovanje;
– Istražiti alate za izgradnju mira važne u mirovnom obrazovanju, kao što su nenasilna komunikacija, medijacija, aktivno slušanje, emocionalna pismenost i empatija;
– Sticanje svijesti o važnosti nenasilnog rješavanja sukoba upoznavanjem sa konceptom nenasilja i načinima njegovog uključivanja u mirovno obrazovanje;
– Sticanje znanja o različitim metodama upravljanja konfliktima, rješavanju i transformaciji;
– Podržati učesnike da nauče kako voditi i facilitirati interkulturalne procese u okruženju mirovnog obrazovanja.

Ovo je projekat sa dvije aktivnosti obuke. Prijavom se obavezujete da ćete učestvovati na oba treninga

PROFIL UČESNIKA
mi tražimo:

18-35 godina (ako ste omladinski radnik — prijavite se bez obzira na starosnu dob)
koji živi u jednoj od ovih zemalja: Poljska, Francuska, Španija, Grčka, Nemačka, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Kipar, Turska i
Holandija (ne morate imati pasoš tih zemalja, morate tamo živjeti)
Omladinski radnici ili omladinski lideri koji rade sa mladima u svojim zajednicama
ljudi aktivni kao treneri ili edukatori u neformalnom obrazovanju, posebno unutar omladinskih organizacija i udruženja
mladi ljudi koji vjeruju u mirne promjene u svojim zajednicama strastveni su oko problema s kojima se njihova zajednica suočava
ljudi sa iskustvom ili interesom u rješavanju ili transformaciji sukoba, ljudskim pravima, izgradnji mira i omladinskom radu
sposoban da komunicira na engleskom (ovo je jezik obuke)
spreman da se obaveže da učestvuje u dve obuke ovog projekta i da vodi lokalnu radionicu

KAKO RADIMO
Kursevi obuke će se zasnivati na principima neformalnog obrazovanja.

Implementiraćemo osnovne elemente neformalnog obrazovanja, kao što je obrazovanje koje je dobrovoljno, organizirano s obrazovnim ciljevima, participativno i usmjereno na učenika, o učenju životnih vještina i pripremi za aktivno građanstvo, zasnovano na uključivanju individualnog i grupnog učenja sa kolektivni pristup, holistički i procesno orijentisan, kao i zasnovan na iskustvu i akciji (planiraćemo naknadne aktivnosti) i polazi od potreba učesnika.

U osnovi je peer-to-peer pristup (učite i učite od drugih) 🙂

TROŠKOVI
Vjerujemo u jednu stvar, snagu mirovnog obrazovanja i pravo da svi imaju priliku. Zbog toga smo, zahvaljujući ERASMUS+ šemi, u mogućnosti da Vam ovu obuku pružimo BESPLATNO.

Moći ćemo vam nadoknaditi vaše putovanje u Evian uz ograničenje od:

Francuska — 180 evra;
Grčka, Kipar, Turska—360 eura;
Njemačka, Poljska, Kosovo, Španija, Bosna i Hercegovina, Holandija — 275 eura;
Ako odaberete zeleno putovanje (voz, zajedničko korištenje, čamac itd.), pokušat ćemo vas podržati s većom nadoknadom.

I malo o nama samima
Mreža omladinskih ambasadora mira
Većina članova mreže je obučena o ljudskim pravima, neformalnom obrazovanju i transformaciji sukoba od strane Vijeća Evrope u dugoročnom projektu (2011–2014).

Naša misija: YPA mreža želi razviti kulturu mira osnaživanjem mladih i promoviranjem ljudskih prava, dostojanstva, jednakosti i poštovanja različitosti kroz obrazovanje, zagovaranje i druge nenasilne akcije kroz projekte na lokalnom i međunarodnom nivou .

Pratite nas na  INSTAGRAM

Mreža omladinskih ambasadora mira u Francuskoj
Aktivnosti organizacije fokusirane su na 3 glavne oblasti: ljudska prava općenito, izgradnja mira i transformacija sukoba. YPAN France radi sa međunarodnim stručnjacima, omladinskim radnicima i aktivistima za ljudska prava kako bi pružio novi način transformacije društva, od lokalnog do globalnog.

ROK — 4. decembar 2023

PRIJAVITE SE OVDJE — PRIJAVA

KONTAKT
Pišite na ovaj e-mail sa naslovom: “TOT Make Peace”
ypanfrance@gmail.com

Make Peace je projekat finansiran od strane Erasmus+ programa Evropske unije.

 

Preuzeto sa: youthpeaceambassadors.medium.com