Otvorene prijave za 4. eUPSHIFT radionicu u BiH: Prilika za mlade da utiču na rješavanje problema u lokalnim zajednicama

Poziv za učešće u 4. eUPSHIFT radionici u Bosni i Hercegovini otvoren je do 14. ferbruara/veljače.

eUPSHIFT je online radionica razvijena u UNICEF-ovom Uredu za inovacije s ciljem da osposobi mlade ljude vještinama i resursima potrebnim za identifikaciju problema i osmišljavanje rješenja u lokalnim zajednicama.
Prijaviti se mogu mladi uzrasta od 13 do 19 godina u timovima od tri do pet članova sa područja opština: Travnik, Novi Travnik, Kiseljak, Brestovsko, Fojnica, Jajce, Vitez, Busovača, Bugojno i Gornji Vakuf/Uskoplje.
Sve informacije o radionici, terminima prezentacija, kao i link za prijavu možete dobiti na web-stranici projekta: www.upshift.ba, kao i na društvenim mrežama,
Facebook: https://www.facebook.com/upshift.bosnia.herzegovina  i
Instagram: https://www.instagram.com/upshift.bosnia.and.herzegovina/.
Za više informacija kontaktirajte:
Nikolina Garača, projektna asistentica za 3. eUPSHIFT
Genesis Project, Banja Luka
+387 65 420 777
nikolina.genesisp@gmail.com
(snagalokalnog.ba)

Posljednji postovi