PRIJAVI SE! Edukacija o monitoringu društvenih medija

Pozivamo mlade (18-24) iz BiH da se prijave za edukaciju o monitoringu društvenih medija u okviru projekta “Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima“


Projekat implementiraju nevladine organizacije Ja bih u EU i Centar za sigurnosne studije za Hedayah uz pomoć udruženja Munja inkubator, Prava za sve, KOMA (Koalicija marginalizovanih grupa u BiH), Omladinski resursni centar Tuzla i PREC. Projekat finansira Evropska unija.
U okviru edukacije, planiran je četverodnevni trening, na kojem će se mladi upoznati sa trendovima nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama i načinima prepoznavanja online prijetnji koje vode ka nasilnom ekstremizmu. Nakon treninga mladi će imati priliku da svoje vještine usavrše kroz praćenje, analizu sadržaja i izvještavanje uz nadzor mentora.
Involviranost mladih kao najaktivnijih korisnika društvenih medija od velike je važnosti za sprječavanje širenja ekstremizma online.
Kriteriji za prijavu:
Dob: 18 – 24 godine
Poznavanje društvenih mreža
Zainteresiranost za tematiku
Status – zaposlen/a, nezaposlen/a, student/ica
Prijava treba da sadrži:
Ime i prezime, datum i grad rođenja, adresu i grad stanovanja, status, kratku biografiju.
Prijave se mogu dostaviti na e mail adresu info@jabiheu.ba ili poštom na Udruženje „Ja bih u EU“, Ćumurija 2, 71 000 Sarajevo
Krajnji rok za prijave je četvrtak 30.04.2020. do 17:00

Posljednji postovi