POZIV: Dizajner za projekat “Equal Access for All”

Objavljen je poziv za dizajera na projektu “Equal Access for All”

Projekat “Equal Access for All” je finansiran od strane Evropske unije, dok projekat implementiraju ICVA i Ja bih EU. Traži se dizajner koji bi razvio koncept vidljivosti (visibility concept) projekta.
POZIV:
Više informacija možete pronaći na: www.jabiheu.ba