Prilika za novinare! Obuka iz oblasti istraživanja, pisanja i izvještavanja u Tuzli

Udruženje za kritičko mišljenje Mostar (portal tačno.net) i Forum civilna mirovna služba u BiH (forumZFD BiH) pozivaju novinarke i novinare da se prijave na obuku iz oblasti istraživanja, pisanja i izvještavanja o temama vezanim sa suočavanje sa prošlošću i kulture sjećanja.

CILJ PROGRAMA: Osnažiti i povećati nivo znanja novinarki, novinara, i neovisnih medija za izvještavanje, pisanje i istraživačko novinarstvo o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću.
PROGRAM OBUHVAĆA: Dvodnevni trening, mentorski rad u stvaranju članka/bloga od strane svakog učesnika/ice obuke, te objavljivanje i promocija članaka/blogova na portalu tacno.net i regionalnoj web stranici o suočavanju sa prošlošću: dwp-balkan.org, i umrežavanje sa učesnicima/cama sve četiri radionice. U okviru projekta održat će se 4 obuke u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli.  Na svakoj obuci biće primljeno do 10 učesnika/ica.
ROK ZA PRIJAVE: Treća radionica održat će se u Tuzli i rok za prijavu je 08.03.2020. Obuka će biti realizirana 14. i 15.03.2020.
PREDAVAČI: Sinan Alić i Ozren Kebo
KRITERIJI ZA PRIJAVU:
Prijaviti se mogu svi novinari i novinarke koji rade u medijima ili udruženjima/organizacijama koji pripremaju medijski sadržaj kao i studenti novinarstva.
Novinari i novinarke koji budu odabrani za obuku bit će obavezni napisati jedan tekst/blog kao rezultat završene edukacije. Tema i forma teksta će biti dogovorena tokom obuke. Organizatori obuke zadržavaju pravo da sadržaj objavljuju na svojim portalima i socijalnim mrežama.
Troškove obuke, smještaja, obroka tokom obuke i prevoza za učesnike snosit će u potpunosti organizatori treninga.
Biografiju i kratko motivacijsko pismo slati na adresu: tacnonet@gmail.com.
Obuka se realizira u sklopu projekta „Inkluzivna kultura sjećanja, temelj nezavisnog novinarstva“ koji je dio „Programa osnaživanja nezavisnih medija u BiH (IMEP)“.