Otvorene prijave za događaj “Eko aktivizam i mladi u BiH”

Aktivan/na si u svojoj zajednici i/ili dolaziš iz udruženja koje radi sa mladima u nekoj od zajednica u BiH?

Zanimaš se za teme ekologije i zaštite okoliša?

Želiš saznati više o temi EU integracija i ulozi mladih u ovom procesu?

Organizacija RE.TE. i Vijeće mladih FBiH te pozivaju na događaj “Eko aktivizam i mladi u BiH” koji će se održati u ponedjeljak, 8.8.2022. godine u Mostaru.

O događaju

Događaj je namijenjen mladima (15 – 30 godina) koji su zainteresovani za teme ekologije i zaštite okoliša, kao i omladinskim udruženjima i organizacijama koje se bave, ili žele baviti ekologijom i zaštitom okoliša. Želja nam je upoznati mlade sa trenutnim radom organizacija koje djeluju u oblasti eko aktivizma u BiH i promovisati rad i djelovanje pojedinaca, ali i predstaviti proces EU integracija BiH, njegov dosadašnji napredak i ulogu mladih u tom procesu.

Početak događaja je planiran u 11.00, a kraj u 16.00 sati, a održat će se na adresi Mostarskog bataljona bb (Hotel Bristol). Tačnu agendu će svi odabrani učesnici dobiti najkasnije do 5.8.2022. godine do 17.00 sati. Refundacija putnih troškova i troškovi ručka su obezbijeđeni za sve učesnike događaja, a smještaj će se refundirati po potrebi u odnosu na udaljenost.

Kako se prijaviti?

Prijave su otvorene za sve mlade osobe (od 15 do 30 godina), koji se interesuje za teme koje događaj pokriva, posebno one mlade koji su aktivni u radu omladinskih udruženja u svojim zajednicama.

Prednost će imati mladi i predstavnici omladinskih udruženja koji se nalazi u nekoj od struktura vijeća mladih u Federaciji BiH.

Prijaviti se možete popunjavanjem forme koja se nalazi na ovom linkuRok za prijavu na događaj je četvrtak, 4.8.2022. godine, do 23:59. Prednost prilikom selekcije imaju mladi koji su članovi omladinskih udruženja u strukturi Vijeća mladih FBiH.

Za sva pitanja i nedoumice nam se možete obratiti na mail meris.becovic@vijecemladih.ba

Događaj se realizuje u sklopu projekta “Ready for Europe” kojeg implementira RE.TE. – Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju u partnerstvu sa Vijećem mladih Federacije BiH, a finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi