Otvoreni konkursi u Zajedničkom sekretarijatu Interreg Dunavskog programa


Upravljačko tijelo Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 sa sjedištem u Budimpešti, objavilo je konkurse za tri radna mjesta u Zajedničkom sekretarijatu Programa: jedan projektni i dva finansijska službenika. Konkursi su otvoreni do 5. jula 2021. godine.
Detaljan opis posla i način apliciranja možete naći na linku :  http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6493
(dei.gov.ba)