Otvoreni poziv za volontiranje u Španiji!

Koliko dugo: 8 mjeseci

Kada: Februar 2023- Septembar 2023

Gdje: SANTANDER , CANTABRIA

Pozicije: 1 volonter (od 18-30 godina)

Krajnji rok za aplikacije: Dok se pozcija ne popuni

Za više informacija o volontiranju i kako aplicirati kontaktirati Miloša Popića na email: svitac.evs@gmail.com.

Preuzeto sa Hoću.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“