Panel: Korupcija u obrazovanju

Panel na temu “Korupcija u obrazovanju“ u sklopu projekta YouTHink – rekli smo ne korupciji koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira Udruženje Ja bih u EU održat će se 9. novembra, 2022. u Domu omladine Banja Luka sa početkom u 11 sati.

Cilj projekta YouTHink je angažovati i motivisati mlade i organizacije civilnog društva da reaguju na različite oblike korupcije kroz direktno angažovanje u građanskim aktivnostima, i procesima iskustvenog učenja i prakse. Također, cilj nam je mobilizirati mlade građane BiH kao saveznike za buduće reforme u oblasti vladavine prava, za javno, masovnije i efikasnije suprotstavljanje korupciji. Projekat će okupiti sve zainteresovane mlade iz Banja Luke od 17 do 25 godina.

Prijava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUaMCC0gmb6awGtT4PhXbMxICK6No6sCZqJaX_tMMaI1jg-Q/viewform