Poziv za volontiranje

Dragi i drage studenti, studentice, srednjoškolci i srednjoškolke,

 Pozivamo vas da nam se pridružite u školskoj 2022/2023 godinu u OŠ
Višća gdje ćemo zajedno sa vama sprovoditi aktivnosti projekta
„Prekidanje tišine o rodno zasnovanom nasilju“.

Potencijalni volonteri/rke će pohađati obuku na dvije teme:
„Prevencija rodno zasnovanog nasilja“ i „Pedgagoške i kreativne metode
za kreiranje radionica“ u toku mjeseca avgusta. Obuka traje 10 dana i
održava se od 1.08 do 12.08. Nakon obuke potencijalni volonteri u
suradnji sa mentorima i na osnovu usvojenog znanja i vještina pripremaju
i izlažu svoje scenarije radionice za mlađi i stariji dobni uzrast.

Pored dobrobiti koju imate u vidu izgradnje ličnih i profesionalnih
kapaciteta potencijalni volonteri koji kreiraju 6 najboljih idejnih
rješenja scenarija radionica se angažuju za volontiranje na projektu u
trajanju od 11 mjeseci uz mjesečnu naknadu od 120,00 KM.

Planirane projektne aktivnosti u kojima volonteri učestvuju:

Edukacija volontera – avgust
Početno anketiranje učenika/ca – septembar
Forumske predstave priprema scenarija, probe, izvedba – oktobar
Radionice za djecu od I do IX razreda novembar – april
Organizacija i implementacija Sportskog dana – maj
Finalno anketiranje učenika/ca – juni

?? Prijaviti se možete do 25.07 putem email adrese:
selma.mustacevic@amicaeduca.ba . Email prijave za volontiranje treba da
sadrži kratku biografiju i motivaciono pismo. Potvrde o primitku prijave
i rasporedu edukacija šaljemo odabranim potencijalnim volonterima nakon
25.07.

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.