Politehnički fakultet u Zenici i IT kompanija Softray Solutions osigurali praksu za studente softverskog inženjerstva

Politehnički fakultet u Zenici i IT kompanija Softray Solutions nastavljaju saradnju, te su osigurali praksu studentima ovog fakulteta koji pohađaju smjer Softversko inženjerstvo. Nastavak praktične nastave je hackathon, koji će biti idealna prilika za pokazati stečeno znanje.

Koordinatori programa iz kompanije Softray Solutions su istaknuli da je upravo kontinuirano održavanje odnosa između obrazovnih institucija i privatnog sektora ključ uspjeha za razvoj domaće IT scene. Dotakli su se dugoročnosti postojeće saradnje sa Politehničkim fakultetom, te naglasili da će i ubuduće podržati edukativne projekte ovog fakulteta.
Poručili su da je jedna od glavnih tački uspjeha ovogodišnje prakse program baziran na stvarnom radnom okruženju i realnim scenarijima, kao i mentorisanje studenata od strane stručnjaka iz ove kompanije.
„Teorija bez prakse je kao brod bez kapetana. Ovi studenti prošli su skoro 2,5 godine nastave koja je obuhvatila dosta praktičnih znanja, ali obavezna praktična nastava dođe kao kruna školovanja. U nastavnim planovima svih naših odsjeka u završnoj godini, planirana je praktična nastava koja se uglavnom izvodi u kompanijama iz okruženja koje imaju potrebu za ovom vrstom kadrova. Studenti odsjeka Softversko inženjerstvo bi taj zadatak trebali obaviti u kompanijama koje se bave razvojem softvera. Nažalost, u uslovima pandemije većina tih kompanija svoj rad je prilagodila uslovima i gotovo da i ne posluju u kancelarijama. Softray Solutions ovaj  odsjek prati od prve godine i uvijek su na usluzi kako Fakultetu, tako i našim studentima. I ovaj put pokazali su se društveno odgovornim, te će kod njih praksu obaviti skoro 40 posto naših studenata završne godine“, izjavio je dekan zeničkog Politehničkog fakulteta, Sabahudin Jašarević.
Ovu priliku iskoristio je i da se zahvali menadžmentu kompanije i svim zaposlenicima koji će se naći u ulozi mentora, a studentima je poručio da pametno iskoriste priliku kako bi stečeno teorijsko znanje što kvalitetnije primijenili kroz praktični rad.
Prof.dr.sc. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad, istaknuo je da se ova praksa uklapa u seriju vannastavnih aktivnosti i brojnih predavanja, te predstavlja svojevrsnu nadogradnju praktične primjene stečenog znanja, te dodao: „Pozitivna iskustva, koja odsjek Softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici ima kroz saradnju sa kompanijom Softray Solutions, primjer su odlične sinergije privatnog sektora i javne visokoškolske ustanove. Prvi hackathon koji smo zajednički organizovali u oktobru 2019. godine pokazao je da Zenica ima potencijala da ojača svoje IT kapacitete, te da ima mlade ljude koji su u stanju kreirati softverska rješenja za budućnost i koji će biti okosnica razvoja lokalne zajednice u narednom periodu. Saradnja se nastavlja i ove godine – najprije kroz studentsku praksu na kojoj će studenti, nakon usvojenih teoretskih znanja, iz prve ruke učiti kako nastaje softver, na koji način funkcionišu timovi za njihov razvoj, i koje tehnologije su aktuelne na tržištu rada“.
Nakon prakse planirano je i održavanje Code Smash hackathon-a, a studenti će imati priliku da predoče vlastite vještine i implementiraju znanje stečeno tokom prakse u ovoj kompaniji. Ponovo će tražiti idejno rješenje za aktuelne probleme našeg društva, te pristupiti rješenju s poslovnog, razvojnog i implementacijskog aspekta. Tema će biti otkrivena neposredno prije održavanja hackathon-a.
Nadogradnja postojećeg znanja je od iznimne važnosti
„Svjedoci smo sve većeg rasta potražnje za IT stručnjacima iz svih sfera industrije. Ponosni smo na kvalitetnu saradnju sa Politehničkim fakultetom i uvjereni smo da će se nastaviti i u narednom periodu. Do sada smo se uvjerili da je znanje studenata na zavidnom nivou, ali svakako naglašavamo da učenje ne prestaje po završetku formalnog obrazovanja, te da treba ulagati u vlastito obrazovanje tokom cijelog života. Zadovoljstvo nam je pridonijeti razvoju bh. IT zajednice projektima poput ovogodišnje prakse za studente, ali i hackathon-a čija je organizacija u toku. Ovi mladi ljudi imaju ogromnu želju da napreduju i puni su svježeg znanja i potencijala, te im stoga, mi kao kompanija, želimo pomoći da dostignu svoje snove i da svojim trudom i radom ostvare uspješnu karijeru u IT sektoru”, zaključila je Tijana Tubić, COO kompanije Softray Solutions.
Praksa za studente Politehničkog fakulteta u Zenici se održava od 1. do 16. aprila, te uključuje predavanja kao i rad na projektu koji simulira realne situacije i priprema studente za svakodnevni rad u stvarnom profesionalnom radnom okruženju. Bitno je naglasiti da cijelu praksu prati svakodnevna interakcija s mentorima i ekspertima iz raznih domena koji dolaze iz kompanije Softray Solutions.
/activezenica.org/