Posao: Moodle administrator za BiH

Trajanje i lokacija zadatka: januar 2021 – mart 2022, Bosna i Hercegovina.

Zadatak: British Council traži Moodle Administratora (MA) za upravljanje online treninzima za direktore škola, i nastavnike razvijene u sklopu programa Škole za 21. vijek u Bosni i Hercegovini.
Kvalifikacije: 

  • Dodiplomska diploma ili univerzitetska diploma dodijeljena nakon minimalno tri godine studija
  • najmanje tri godine iskustva u administraciji unutar Moodle Learning Management System (LMS).
  • osnove poznavanja engleskog jezika
  • vještine rada u Excelu

Prijave:

  • Pozivamo zainteresovane kandidate da predaju CV na engleskom jeziku na e-mail adresu amina.sisic@britishcouncil.ba do 11 januara 2021. godine, 24:00h.

Napomena: samo uži krug odabranih kandidata će biti kontaktiran.
Preuzimanje: ToR for Moodle Administrator for BiH (Microsoft Word 100KB)
(hocu.ba)