POZIV 1 – POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM za prijavu na stručnu praksu (INTERNSHIP) u organizacijama/ preduzećima po vlastitom izboru

I UVOD
Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Specifični cilj: Povećana uključenost organizacija civilnog društva u procesu Evropskih integracija, kao  i u procesu donošenja odluka na nivou BiH,  sa akcentom na osnovna prava, društvenu uključenost i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom
Očekivani rezultati:
R1: Povećani kapaciteti vezani za razmjenu iskustva i informacija, monitoring i javno zagovaranje dvije mreže organizacija osoba sa invaliditetom
R2: Povećana inkluzivnost drugih organizacija civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom, kao i lokalnih vlasti
R3: Integracija osoba sa invaliditetom se zagovara i široko promoviše putem organizacije različitih zajedničkih aktivnosti koje uključuju OCD, medije, vlasti i javnosti, te uključivanjem u procese donošenja odluka
Ciljne grupe:
Osobe sa invaliditetom
Neformalna mreža žena sa invaliditetom
Mreža osoba sa invaliditetom UDAS
Organizacije civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom
Predstavnici lokalne uprave
Predstavnici medija
60 osnovnih škola
20 javnih institucija
Mladi stručnjaci u polju podrške OSI, bez prethodnog iskustva
Široka javnost
Trajanje projekta: 01.11.2018.-31.10.2021.
Projekat realizuju: Organizacija “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto Više” Sarajevo.
II Opis aktivnosti: Stručna praksa (Internship) – Sticanje dvomjesečnog radnog iskustva
UG Nešto Više u okviru poziva EU CDEC/21-001 poziva nezaposlene osobe sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.
Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama sa invaliditetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 10, u toku cijelog projekta, – imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u organizacijama civilnog društva, preduzećima i lokalnim ustanovama.
Napomena: Stručna praksa je aktivnost koja nije priznata unutar zvaničnog kvalifikacijskog okvira („radne knjižice“).
Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom.
Svi izabrani aplikanti dobit će naknadu za svoj dvomjesečni angažman u ukupnom, bruto, iznosu od 880,00 KM, porezi na osnovu ugovora o djelu su uključeni u navedeni iznos.
Za odabrane korisnike projekta sprovest će se sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj opisa poslova za angažman: Osoblje UGNV će zajedno sa poslodavcima razviti opis poslova za svaku izabranu osobu;
  • Dvomjesečna stručna praksa (internship): Svaka izabrana osoba radit će puno radno vrijeme tokom osam sedmica kod poslodavca po svom izboru i voditi će dnevnik u koji će unositi unaprijed definisane podatke;

III Način prijave
Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac (POZIV 1) koji se popunjava online na adresi
>>  https://forms.gle/8Nag8AKRUy6Xqnpd6
IV Vremenske odrednice
Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 19.02.2021. godine do 16h.
Konačni izbor odabranih kandidata izvršit će se najkasnije do 28.02.2021. godine, i samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.
Napomena: Udruženje građana “Nešto Više” zadržava pravo da ne prihvati bilo koju ili sve od pristiglih prijava, i nisu obavezni da obrazlažu svoju odluku.
Ukoliko imate dodatnih pitanja tokom popunjavanja prijave, kontaktirajte nas na:
++387 (0) 65 514 031
Prijave pristigle nakon navedenog roka, neće se uzeti u razmatranje.
„Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“
EU CDEC/21-001                                                                            02.02.2021.
(hocu.ba)