Poziv autorima/cama za učešće u projektu “Na mojoj koži”

Omladinska novinska asocijacija u BiH i Omladinski magazin Karike, uz podršku USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), realiziraju projekat Na mojoj koži, čiji je glavni cilj doprinijeti većoj i boljoj informiranosti, educiranosti i nivou kritičkog mišljenja kod mladih o temi ljudskih prava. Ovim putem Te detaljnije informiramo o projektu i srdačno pozivamo da uzmeš aktivno učešće u istom.

Business Man Writing On Laptop Stock Footage Video (100% Royalty ...

Kratak opis projekta

Na mojoj koži je projekat čiji je glavni cilj informirati i educirati mlade o njihovim, ali i tuđim ljudskim pravima na inovativan i zanimljiv način kroz formu kviza, bloga, fotografije, video priče, podcasta i javne debate.
Specifične teme kojima ćemo se kroz naše aktivnosti baviti su:

 • radnička prava,
 • poštivanje prava mladih u javnim institucijama i implementacija Zakona o mladima,
 • etnička i vjerska ljudska prava,
 • prava žena,
 • ljudska prava LGBTIQ+ osoba u BiH,
 • kao i mladih s invaliditetom.

Najveća korist ovog projekta se ogleda u tome što ćemo omogućiti mladima da javno ispričaju svoje lične priče kršenja ili poštivanja njihovih ljudskih prava te ih ohrabriti i motivirati da ne odustaju olako od borbe na konkretnom planu za svoja, ali i tuđa ljudska prava.

Poziv za Tebe kao autora/icu

Omladinski magazin Karike Te poziva da javno podijeliš kako priča o ljudskim pravima izgleda na Tvojoj koži i iz Tvog životnog iskustva.

Šta očekujemo od Tebe?

Očekujemo da nam u formi bloga, teksta, audio ili video formata (zavisno od Tvog ličnog senzibiliteta i afiniteta) ispričaš kako je (ne)poštovanje određenog ljudskog prava uticalo na Tvoj svakodnevni život, emotivno stanje i(li) mentalno zdravlje.

Šta to tačno znači?

Ispričaj detaljno našim čitateljima/cama neku konkretnu životnu situaciju koja Ti se desila. Situaciju (ili situacije) u kojoj je neko kršio ili ispoštovao Tvoje ljudsko pravo. Kroz samorefleksiju, argumentirano, bez napadanja ili huškanja, već potkrijepljeno činjenicama, opiši šta ti se tačno desilo.

Ono što nas posebno zanima jeste kako si se Ti tada osjećao/la, šta Ti je prolazilo kroz glavu, šta si htio/htjela da uradiš, a šta si uradio/la, kako si se tada postavio/la, a kako bi sada reagirao/la. Da li si nekoj trećoj osobi ispričao/la šta se desilo, da li je trebalo da prijaviš osobu koja krši Tvoje pravo nekoj nadležnoj instituciji, kojoj, jesi li to uradio/la, šta se desilo, ako nisi prijavio/la slučaj kršenja prava, zašto nisi…

Ako ne znaš kome si se tada mogao/la obratiti, redakcija magazina Karike će ti skupa sa svojim pravnim savjetnikom pomoći da široj javnosti pokažemo šta se moglo uraditi u Tvojoj situaciji.
Dakle, blog treba da bude na temu Tvog ljudskog prava (bilo kojeg), u kojem će naši čitatelji/ce moći steći vrlo jasnu sliku šta se desilo.
Možeš da ispričaš i pozitivnu priču, gdje je neko poštovao Tvoje ljudsko pravo, gdje te neko razumio, podržao te pomogao Ti u životu, situaciju gdje si uz pomoć bh. institucija uspjela ili uspio ostvariti svoje ljudsko pravo.

Detalji, emocije, priča, argumenti i dokazi

Idealno bi bilo da imaš propratni materijal – slike, snimke ili nekog prijatelja/prijateljicu koji je bio tu, koji može da potvrdi to što se desilo. Mislimo, dakle, na neki jasan dokaz koji može da potvrdi to što govoriš. Ako nemaš, nije problem – posveti se svojim argumentima i naraciji događaja. Objasni široj javnosti koje tačno kršenje prava se desilo, kakva je bila atmosfera, kontekst. Kakve su bile direktne i indirektne posljedice po tebe. Ako sve to nemaš u trenutku pisanja bloga ili ne znaš kako da započneš i oblikuješ svoj blog, redakcija magazina Karike je tu da Ti pomogne. Dovoljno je da se javiš sa svojom idejom i kratkim opisom svoje priče. Ne zaboravi, svakako, da pošalješ popratni materijal uz tekst, recimo, slike koje imaš, a koje ako barem ne potvrđuju priču, ilustriraju situaciju koja se desila.
Svoj blog možeš da napišeš na jednu od sljedećih tema:

 1. Radnička prava– iskustva mladih na temu (ne)poštivanja prava na poslu; mladi će dobiti priliku da opišu kako su i koliko njihova prava poštovana/kršena na radnom mjestu, opisat će šta su sve doživjeli na poslu, kako su se ponašali prema njima, da li su poslodavci poštovali njihova radnička prava, da li su im plate bile redovne, kao i doprinosi, jesu li pristajali da rade na crno, da li su doživjeli mobing na poslu i kakav, kao i sva pozitivna iskustva koja su imali.
 2. Odnos državnih institucija prema mladima i kršenje/poštivanje prava mladih u javnim institucijama– pozitivna i negativna iskustva mladih u javnim institucijama – školama, bolnicama, policiji ili bilo kojoj drugoj javnoj instituciji koja nije ili jeste poštovala njihova ljudska prava.
 3. Etnička i vjerska ljudska prava– pozitivna i negativna iskustva mladih na osnovu vjere i nacionalnosti. Ljudska prava vjerskih i etničkih manjina u BiH te razmišljanja mladih koji misle da nije u redu da im Bosna i Hercegovina ne da da budu Bosanac i Hercegovac, odnosno kako identitet Bosanca i Hercegovca stvara svakodnevne probleme, jer je ustavno ovaj status diskriminiran i kategorizovan kao „Ostali“.
 4. Ljudska prava žena– pozitivna i negativna iskustva mladih žena kada su u pitanju poštivanja njihovih ljudskih prava u porodici, na poslu, institucijama, ulici… Blogerice će pokriti različite aspekte poštivanja/nepoštivanja ženskih ljudskih prava: trudničko, porodiljsko, seksizam, fizičko/psihičko nasilje, manje plaćeni rad. Možeš i kao muškarac da pišeš o rodnim ulogama u društvu i diskriminaciji na osnovu rodnog identiteta, kao i (ne)poštivanju ženskih prava ukoliko si bio svjedokom ili na neizravan način iskusio kršenje ili poštivanje ženskih prava.
 5. Mladi s invaliditetom– pozitivna i negativna iskustva mladih s invaliditetom kada su u pitanju njihova ljudska prava, odnos institucija prema njima, odnos društva, potrebe.
 6. Ljudska prava LGBTIQA+ osoba u BiH– pozitivna i negativna iskustva LGBTIQA+ mladih osoba u BIH i specifičnosti njihovih ljudskih prava i potreba.

Mogućnost anonimne objave

Idealno bi bilo da imenom i prezimenom možeš da staneš iza svoje priče. No, ako ono što se desilo na bilo koji način ugrožava sigurnost Tvog života, spremni smo da Tvoju priču objavimo i pod pseudonimom ili anonimno.
(karike.ba)