Poziv na besplatno predavanje „Osnivači, nasljednici, menadžeri“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Adizes South East Europe (ASEE) organiziraju besplatno predavanje na temu „Osnivači, nasljednici, menadžeri“, koje će se održati u četvrtak, 15.10.2020. godine s početkom u 13:00 sati.

Predavanje će se u isto vrijeme održati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) i online (preko Zoom aplikacije).
Prilikom popunjavanja prijave, potrebno je izabrati na koji način pohađate edukaciju.
Predavanje je namijenjeno: osnivačima, vlasnicima, pripradnicima II generacije i menadžerima.
Više informacija o sadržaju/temama predavanja, cilju edukacije, predavaču i načinu prijave, možete pronaći u Pozivnom pismu.
Pozivno pismo
Online prijavni obrazac
(komorabih.ba)