Poziv na besplatnu obuku: “Pisanje i apliciranje na domaće i međunarodne fondove podrške“

Privredna/Gospodarska komora FBIH u okviru projekta „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: „PISANJE I APLICIRANJE NA DOMAĆE I MEĐUNARODNE FONDOVE PODRŠKE“.

Dvodnevna online obuka će se održati u 05. i 06.10.2022. (srijeda i četvrtak) sa početkom u 11h. Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do ponedjeljka, 03.10.2022.godine. Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

Kako bi se dobila sredstva iz domaćih i inostranih fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva. Vrlo bitno je definisati tačne i koncizne informacije kako bi se projektna ideja prepoznala i odabrala, a potom i pravilno uklopila u sve uslove poziva. Pri tom je potrebno paziti i na sve zahtjeve poziva u pogledu ispunjavanja administrativnih procedura koje je potrebno ispoštovati, a koje su u većini eliminatornog karaktera.

Pomoću ovih informacija polaznici će dobiti neophodna znanja i vještina kako strukturirati projektnu aplikaciju, kako prikazati problem koji žele riješiti projektom, kako napisati konkretne i specifične ciljeve koje će isporučiti projekat.

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim prduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Posljednji postovi