Poziv na dostavu nominacija Priznanje “Ravnopravno-različiti” za lidere i liderke sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više” u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”, koji finansira Evropska unija, pokreće kampanju koja ima za cilj da utemelji priznanje “Ravnopravno-različiti” za osobe sa invaliditetom i njihov doprinos razvoju zajednice i društva.
Mnoge osobe sa invaliditetom imaju obrazovanje i kapacitet da budu istinski lideri u različitim oblastima. Uprkos tome, rijetko su prisutne u politici, na visokim pozicijama u vladi ili kao članovi značajnijih upravnih odbora. Često se pretpostavlja da jednostavno nema osoba sa invaliditetom kvalifikovanih za rad na ovim pozicijama ili da osobe sa invaliditetom mogu biti samo stručnjaci u oblastima vezanim za invalidnost.
The Road to the European Union: People With Disabilities Will Report on the Situation of Human Rights in BiH – UG "Nešto Više"
Potrebna nam je veća različitost među onima koje smatramo liderima, a lideri sa invaliditetom sa svojim kapacitetima i ekspertizom su elemenat koji potencijalno nedostaje kao doprinos razvoju zajednica. Priznanje “Ravnopravno-različiti” promovira lidere i liderke sa invaliditetom i podiže svjesnost o osobama sa invaliditetom kao jednoj od najozbiljnije marginalizovanih grupa čiji se talenti i potencijali nedovoljno koriste a doprinos u razvoju zajednice često ignoriše. Priznanje će istaći postignuća osoba s invaliditetom i doprinijeti promjeni ukorijenjenih stavova javnosti o osobama sa invaliditetom te istaknuti osobe sa invaliditetom koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor zajednici i inspiracija drugim osobama sa invaliditetom da doprinesu stvaranju društva jednakih mogućnosti.
Priznanje će se dodjeljivati osobama sa invaliditetom svake godine, naizmjenično muškarcima i ženama, u svakoj od dvije kategorije. Ove godine biramo po jednu osobu iz sljedeće dvije kategorije:

  1. Liderka sa invaliditetom u domenu promocije i zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom u BiH, primarno ciljajući aktivistkinje u pokretu osoba sa invaliditetom u BiH, kako one u većim organizacijama tako i one u malim udruženjima koje svojim angažovanjem donose pozitivnu promjenu za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici
  2. Lider sa invaliditetom u drugim domenima djelovanja (biznis, obrazovanje, kultura, umjetnost, sport,…) koji nisu aktivni zagovarači za prava osoba s invaliditetom ali svojim značajnim postignućima služe kao motivacija i inspiracija drugim osobama sa invaliditetom u njihovom razvoju i sazrijevanju.

Pozivamo vas da nominujete liderke i lidere sa invaliditetom iz vašeg okruženja za koje smatrate da su dali značajan doprinos razvoju zajednice. Proces nominacija će početi 1. oktobra na web stranici Organizacije amputiraca UDAS i trajaće do 15. novembra 2020. godine. Obrazac za nominaciju možete preuzeti u nastavku RR priznanje_Obrazac za nominaciju.docx
Hvala vam na vašim prijedlozima!
(udas.rs.ba)