POZIV NA EDUKACIJU – ”Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPA III)”

Pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnoj stručnoj edukaciji na temu ”Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPA III)”.

Teme:

·       Projektno razmišljanje na primjeru EU

·       Programi Evropske unije za period 2021.-2027.godine

·       Upravljanje projektnim ciklusom

·       Izrada projekta putem logičkog pristupa na primjeru IPA III

·       Faza analize projekta

(interesne strane, SWOT, analiza problema, ciljeva i strategije)

·       Planiranje projekta

(opšti i specifični ciljevi, rezultati, aktivnosti, gantogram)

·       Logička matrica – način izrade

(pretpostavke, rizici, indikatori, izvori verifikacije)

·       Izrada budžeta projekta

(direktni i indirektni troškovi, obrazloženje budžeta, izvori)

·       Popunjavanje aplikacionog formulara

·       Sistemi za registraciju i slanje projekata (PADOR, PROSPECT)

·       Uspješni projekti, praktični savjeti i odgovori na pitanja

Cilj edukacije:

ü Naučiti korake od ideje do projekata, preko analiziranja, traženja partnera, planiranja, izrade budžeta i prijave aplikacije.

ü Saznati o mogućnostima koje nude EU i drugi dostupni fondovi.

ü Naučiti metodologiju izrade logičke matrice i budžeta projekta

ü Naučiti kako se registrovati i naći partnere za projekte iz EU fondova

Predavač: prof. dr Saša Mičić, profesor na predmetu Projektni i investicioni menadžment, 20 godina radnog iskustva u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima. Radio na pripremi, pisanju i implementaciji projektnih prijedloga za programe: IPA III, IPA CBC, C2C, CEI, Via Dinarica, EU4AGRI, EU4Business, USAID WHAM, BACID, USAID Diaspora Invest, The Excellence in Innovation Projects.

Edukacija je namijenjena svima koji žele da nauče pisati projekte za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Mjesto i datum održavanja edukacije:

Univerzitet za poslovne studije,Banja Luka, ul. Jovana Dučića br 23a, 22.02.2023. godine (srijeda) sa početkomu 11:00 časova. 

Kotizacija: 100,00 KM.

Svi polaznici dobijaju sertifikat o učestvovanju na specijalističkoj edukaciji.

 (Centar za unapređenje korporativnog upravljanja nije PDV obveznik)

Za sve dodatne informacije kao i pitanja stojim Vam na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na broj telefona  051/232-600 ili 066/133-741.

   Molimo Vas da izvršite uplatu na račun : 571- 010 – 00002095-84

                        (Komercijalna banka a.d. Banja Luka)

   Opšti podaci:                                                                                                           Edukaciji će prisustvovati:                                                       

Preduzeće
Grad,Adresa preduzeća, poštanski broj
Odgovorna osoba
Identifikacioni broj(JIB), PDV broj
Tel/Fax
Na edukaciju prijavljujemo sljedeće kandidate1. _____________________________                                           3. _____________________________2. _____________________________                                        4. _____________________________Potpis i pečat:

 Popunite narudžbenicu i pošaljite na na neku od mail adresa:

info@korporativnoupravljanje.com

korporativnoupravljanjebl@gmail.com

korporativnoup@gmail.com

korporativno1@gmail.com

tanjakeleman5@gmail.com

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“