Poziv na radionicu “Participativni budžet” u Mostaru

Foto: Participativni budžet (logo)

UIZBIH u saradnji sa organizacijom AGORA iz Češke Republike implementira projekat pod nazivom „Participativni budžet u BiH“ zahvaljujući sredstvima Ministarstva za inostrane poslove Češke Republike.
„Participativni budžet u BiH“  je proces koji omogućuje građanima da se uključe u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani predlažu i odlučuju (biraju glasanjem) koji projekti će se implementirati na području općine u okviru odobrenog budžeta za ovakav vid učešća građana.
Participativni budžet se implementira u 4 općine u BiH: Breza, Vareš, Trnovo RS i Kiseljak. Rezultate projekta i stečena iskustva ćemo predstaviti na radionici koja će se održati 24. oktobra  2019. godine u Mostaru, Hotel Bristol, sa početkom u 11:00 sati.
Cilj radionice je da se diskutuje o: konceptu i nivoima na kojima se mogu uključiti građani u proces donošenja odluka na općinskom/gradskom nivou.
Dnevni red
11:00 – 12:30

  • Uvod i predstavljanje – Zvjezdana Dragović, izvršna direktorica UIZBiH
  • Proces participativnog budžeta – Anela Čavdar, program menadžer UIZBiH
  • Metodologija participativnog budžeta  – Vojtech Černy, Agora Češka Republika

12:30 – 13:30  Pauza – ručak
13:30 – 15:00

  • Participativni budžet kao alat za poboljšanje odnosa lokalne vlasti
  • Korist Participativnog budžeta za građane
  • Primjena Participativnog budžeta u lokalnoj samoupravi

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na email anelac@aeobih.com.ba najkasnije do 18. oktobra 2019 do 15:00 sati.  Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Anelu Čavdar, Program menadžera na telefon: 033/ 476 880, ili putem e-mail-a: anelac@aeobih.com.ba.
 
Izvor: mreza-mira.net