Poziv na seminar: „Upravljanje konfliktnim situacijama“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Upravljanje konfliktnim situacijama“, koji će se održati u srijedu, 28.07.2021. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo. Ciljna skupina edukacije su sve organizacije i pojedinci koji imaju interes da procjene i unaprijede svoj način upravljanja konfliktima.

Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument je svjetski priznata i najrasprostranjenija procjena i trening iz domena komunikacije u konfliktnim (ili potencijalno konfliktnim) situacijama koja ima za cilj unaprijeđenje međusobnih odnosa pojedinaca i konstruktivno rješavanje eventualnih konfliktnih situacija. Ovaj trening uključuje individualnu procjenu (assessment) svakog učesnika kroz TKI upitnik (popunjava se online ili u pisanoj formi). TKI procjena u konačnici pokazuje preferirano ponašanje pojedinca u zahtjevnim i izazovnim komunikacijskim situacijama. Rezultate dostavlja i tumači certificirani MBTI & TKI trener, Anela Valjevac (certificirana od strane Myers-Briggs Company Ltd., Oxford, UK).
U okviru seminara polaznicima će biti prezentirane sljedeće teme:
• Uvod u TKI Conflict Mode Instrument
• Asertivnost vs kooperativnost
• 5 načina rješavanja konflikta
• Individualna TKI procjena za učesnike
Prijava učešća na seminar se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca, najkasnije do petka, 23.07.2021. godine do 12:00 sati.
Za učešće na seminaru je predviđena kotizacija u iznosu od 100,00 KM + PDV, a u cijenu je uključeno sljedeće:
• Prisustvo edukaciji (6 školskih sati)
• Elektronska prezentacija predavača
• Osvježenje na pauzama i ručak
• Radni pribor
• Certifikat VTK BiH
Za dva i tri polaznika iz iste kompanije, organizacije ili institucije, odobrava se popust u iznosu od 10%, a za četiri i više polaznika iz iste kompanije, organizacije ili institucije, biće odobren popust od 15%.
Za sve dodatne informacije u vezi sa seminarom, stojimo Vam na raspolaganju na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200 ili putem e-mail adrese edukacija@komorabih.ba

(komorabih.ba)

Posljednji postovi