Poziv na uključivanje u Platformu za jačanje građanskog aktivizma – ProAkt

Aktivisti prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH u ranijem periodu inicirali su izradu i provođenje Platforme za promociju i jačanje građanskog aktivizma i socijalnog preduzetništva.

Brojni izazovi u pogledu socijalne i ekonomske situacije u BiH nameću potrebu da građani i organizacije civilnog društva preuzmu aktivniju ulogu u procesima demokratizacije i rješavanja društvenih problema. Polazeći od činjenice da je učešće građana u procesima donošenja odluka osnovni temelj demokratije i polazna osnova za izgradnju inkluzivnog i pravednog društva, u okviru ranije započetih i razvijenih aktivnosti Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, želimo afirmisati i osnažiti građanski aktivizam.
Podsjećanja radi, u cilju promocije i zagovaranja razvoja socijalnog preduzetništva, na inicijativu aktivista CDP „Globus“, formirana je prva Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH „Udruženi možemo više“, kao neformalna mreža. Koaliciju su oformili  stručnjaci sa dokazanim dugogodišnjim iskustvima u radu na projektima u oblasti ljudskih prava, rada i zapošljavanja, socijalne inkluzije i socijalnog preduzetništva. Organizacije – članice Koalicije sa kojima je do sada uspostavljena saradnja blagovremeno će biti informisane o aktivnostima u okviru Platforme.
U fokusu Platforme ProAkt je jačanje konstruktivnog građanskog aktivizma, zasnovano na saradnji društvenih aktivista, predstavnika organizacija civilnog društva i stručnjaka koji će svojim aktivizmom (bez političkog upliva) doprinijeti ostvarivanju potrebnih i korjenitih društvenih i ekonomskih promjena.
U toku je identifikacija (prva faza) zainteresovanih aktera – pojedinaca i organizacija za saradnju na izradi i implementaciji Platforme ProAkt sa konkretnim pravcima djelovanja. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane da se prijave na e-mail udruzenimozemovise@gmail.com Prijava podrazumijeva dostavljanje motivacionog pisma i CV-ja (1-2 stranice) na navedeni e-mail.
Molimo zainteresovane da imaju u vidu da ovaj poziv ne podrazumijeva bilo koju finansijsku obavezu, odnosno plaćanje naknade zainteresovanim kandidatima po osnovu poziva. U narednom periodu, u planu je honorarni angažman stručnjaka (sa potrebnim kompetencijama), koji će biti angažovani na izradi sektorskih analiza u okviru Platforme, u skladu sa mogućnostima.
Naš krajnji motiv je doprinijeti smanjenju odlaska građana i stručnjaka iz BiH zbog loše sveopšte društveno-ekonomske situacije. Ne želimo i nećemo biti posmatrači niti učesnici u produbljivanju siromaštva, korupciji i autokratiji. Želimo slobodno i uređeno društvo koje počiva na vladavini prava. Pridružite nam se.
(mreža-mira)