Poziv na webinar “Upravljanje rizicima – Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta”

VTK BiH organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na webinar “Upravljanje rizicima – Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta”, koji će se održati 20. i 21. aprila 2022. godine, putem Zoom aplikacije/platforme.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na webinar “Upravljanje rizicima – Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta”, koji će se održati 20. i 21. aprila 2022. godine, putem Zoom aplikacije/platforme. Predavačice na webinaru su Alma Aganović i Amela Polimac-Kovačević. Sadržaj webinara, program sa satnicom i više informacija o predavačicama možete pronaći u Pozivnom pismu & Programu.

Za učešće na webinaru predviđena je kotizacija u iznosu od 240,00 KM + PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:
• Predavanja/Edukacija (2 dana)
• Elektronske prezentacije/materijali predavača
• Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH

Za tri (3) i više prijavljenih polaznika ispred iste kompanije odobravamo popust od 10% na cijenu ukupnog iznosa kotizacije.

Prijava učešća na webinaru vrši se popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 18.04.2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom je Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH i voditelj projekta. Telefon: +387 33 566 204 & e-mail: mirza.konjo@komorabih.ba.

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi