Uključite civilno društvo u pregovaračke procese!

Zadnjih nekoliko godina živimo u vremenu izazova, prijetnji i oskudice. Nestabilna politička situacija i stalne tenzije između glavnih aktera na vlasti služe kao paravan za prikrivanje kriminala i korupcije koji ovu zemlju ali i njene građane/ke drže kao taoce.

Sastanci na kojima se raspravlja o budućem uređenju društva se odvijaju iza zatvorenih vrata, umjesto u institucijama koje su za to predviđene i koje postoje da bi bile u službi građana/ki, a ne privatnih interesa moćnika.

Zbog pomenutog, 88 savjesnih, snažnih i neovisnih organizacija civilnog društva, je odlučilo ujediniti svoj glas i poslati Otvoreno pismo na adrese više od 200 institucija i pojedinaca/ki koji su na bilo koji način uključeni u pregovore o budućnosti Bosne i Hercegovine, državnim akterima/kama, predstavnicima/ama međunarodne zajednice, zastupnicima/ama na raznim nivoima vlasti i predstavnicima/ama političkih stranaka.

Organizacije u pismu zahtijevaju od predstavnika/ca vlasti i onih koji donose odluke da se u sve razgovore i pregovore oko budućeg političkog uređenja Bosne i Hercegovine obavezno uključe predstavnici/predstavnice civilnog društva, kao i da se razgovori i pregovori odvijaju isključivo u okviru bh. institucija. Također se navodi da se potpisnice zalažu za demokratsku Bosnu i Hercegovinu, vladavinu prava, jednaka prava svih građana/građanki i naroda te za punu afirmaciju nacionalnih i vjerskih sloboda.

Tekst Otvorenog pisma dostupan je OVDJE.

Svi oni koji su zainteresirani/e za inicijativu te istu žele podržati, potpisnicama se mogu javiti putem e- mail adrese inicijativaocd@gmail.com

civilnodrustvo.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.