Poziv studenticama i studentima Univerziteta u Banja Luci

21. april u 15 časova, Akademija umjetnosti!

Univerzitet u Banja Luci je sredinom 2020. godine usvojio Smjernice o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.
Šta je seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje, kako ga prepoznati i kome se na Univerzitetu obratiti ukoliko vam se desi saznajte na našoj radionici.
Izvor: Facebook