Poziv za deveto izdanje Škole kreativnog dokumentarnog filma “Ko je vidio video?!”

Deveto izdanje Škole kreativnog dokumentarnog filma “Ko je vidio video?!” (KVV#9) bit će održano od 15. do 23. maja 2021. godine, a zainteresovani autori i autorice, umjetnici i umjetnice, kao i svi/e oni/e koji/e su zainteresovani za film, mogu se prijaviti do 5. maja do 18:00 sati.
Video Essays 101: Advice on Making Your Own Film Analysis Videos
Među vodećim mentorima i mentoricama ovogodišnjeg KVV#9 su Kumjana Novakova, Sjeverna Makedonija – BiH (direktorica i glavna kustosica Pravo Ljudski Film Festivala), Diogo Pereira, Portugal – BiH (reditelj i programer Pravo Ljudski Film Festivala), Adrianna Quena, Venecuela – Španija (filmska autorica, predavačica filma) i Luciano Pérez Savoy, Meksiko – BiH (reditelj).
„Radije bih bila kiborg nego boginja“: kurikulum programa uzima za polaznu tačku rad okolišne filozofkinje Done Haraway, koja prikazuje kiborga kao reprezentaciju za političku, aktivnu i interaktivnu ženu, međusobno povezanu i ujedinjenu sa ženama i svim marginaliziranim grupama putem Interneta. Kibernetička slika ili postmoderna tehnologizirana figura tehno-ljudske hibridnosti stoji na suprotnoj strani idealizirane, mitske boginje – simbola matrijarhalne prošlosti, podržane ne samo od strane patrijarhalne epistemologije, već i od strane radikalnijih feminizama sa kraja 20. stoljeća. U vezi s tim,
pozivamo zainteresirane autore i autorice u zajedničku potragu za novim simbolima političkog, aktivnog i interaktivnog, međusobno povezanog i ujedinjenog. Koje su naše reprezentacije političkog? Koji su patrijarhalni simboli kojih bismo se radije odrekli?
Radije bih bio/la X nego Y: recite nam koji biste X bili (radije) nego Y.
Uslovi prijave na poziv:

 • aplikanti moraju biti do 25 godina starosti;
 • imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, sa otvorenom
  mogućnošću apliciranja i za rezidente Srbije, Hrvatske, Crne Gore,
  Kosova i Sjeverne Makedonije;
 • poznaju engleski jezik;
 • filmsko predznanje nije obavezno, no posebno tražimo učesnike
  i učesnice koje/i već imaju nekog iskustva u bilo kakvom kreativnom
  procesu;
 • SVE TROŠKOVE UČEŠĆA POKRIVAJU ORGANIZATORI.

Kako se prijaviti:

 • pošaljete kompletan prijavni/aplikacioni paket (popunjen
  aplikacijski obrazac, CV/biografija i popratno pismo) najkasnije do 5.maja 2021., do 18:00 na apliciram@pravoljudski.org.
 • prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

KVV#9 je dugoročan raznolik i neformalan obrazovni program Udruženja Pravo Ljudski za razvoj i produkciju kreativnog dokumentarnog filma, sačinjen od nekoliko segmenata koji uključuju kreativno promišljanje i kreativan pristup stvaranju, istraživanju i razvoju dokumentarnog filma. Program se realizira uz podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (NED) iz Washigtona, SAD, Fondacije za kinematografiju Bosne i Hercegovine i lokalnih partnerskih organizacija. Kao odgovor na krizu vezanu za COVID-19 te zbog podrškenaporima naše zajednice da spriječi širenje virusa, KVV#9 odvijat će se na mreži.
Više informacija o program pronaći ćete na pravoljudski.org