Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli – FOND PROMETEJ

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.
CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.
KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?
Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:

 • Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
 • Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la  18 do 25 godina starosti,
 • Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
 • Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?
Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi
definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:

 1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
 2. Ekonomski status kandidata/kinje (10 bodova)
 3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
 4. Esej (10 bodova)
 5. Motivaciono pismo (10 bodova)
 6. Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor (10 bodova)

IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA
Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800KM.
KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?
Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (isti se nalazi na web stranici Fondacije), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:

 • Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
 • Upiše tačne podatke o ostvarenom  uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
 • Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u  organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
 • U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
 • U odjeljku esej izabere jednu temu i napiše esej u dužini od maksimalno 400 riječi;
 • Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
 • Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).

Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH.  Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org
POZIV JE OTVOREN OD 12. OKTOBRA do  08. NOVEMBRA 2020.
NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.
Prijavni obrazac _Fond Prometej_20.09.2019
(fondacijatz)