Konkurišite za Boehringer Ingelheim Fonds doktorske stipendije

Otvorene su prijave za Boehringer Ingelheim Fonds stipendiju. Ove doktorske stipendije namijenjene su mlađim evropskim i neevropskim naučnicima koji planiraju da nastave doktorat iz biomedicinske oblasti.

OBLAST:
Biomedicina
OPIS:
Svrha ovih stipendija je da promovišu osnovna istraživanja u biomedicini pružajući najboljim mladim, budućim naučnicima sveobuhvatnu podršku tokom njihove doktorske faze.
Pobjednici će dobiti mjesečnu stipendiju u trajanju od najviše tri godine.
USLOVI:
Boehringer Ingelheim Fonds doktorske stipendije otvorene za evropske građane koji rade u Evropi ili u inostranstvu i za neevropske građane koji svoj doktorat sprovode u Evropi. Podnosioci zahtjeva ne mogu biti stariji od 27 godina u odgovarajućem roku (1. februara, 1. juna, 1. oktobra).
NAČIN PRIJAVE:
Za prijavu idite na link: https://www.bifonds.de/…/phd…/how-to-apply-phd.html
ROK ZA PRIJAVU:

  1. jun ili 1. oktobar

Detaljnije: https://www.bifonds.de/fellowships…/phd-fellowships.html
(mladiinfo.me)