Prilika za mlade: Jericho stipendije

Podnosioci zahtjeva MORAJU biti državljani Bosne i Hercegovine.

Kandidati moraju prisustvovati ili planirati pohađanje jednog od sljedećih univerziteta:
Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić, Univerzitet u Tuzli ili Univerzitet u Banjoj Luci.
Zahtjev za podršku na drugim univerzitetima će biti odbijen. Mora biti mlađa osoba od 21 godine, kako bi na jesen pohađala prvu ili drugu godinu fakulteta
Mora biti akademski posvećen student i mora imati velike financijske potrebe.
Za više informacija pišite na Mirela@jerichofoundation.org