Poziv za događaje od značajnog građanskog interesa(Karton revolucija)

Građanska inicijativa:
Potpisivanje građanske inicijative sa zakonskom osnovom za izmjene Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh zaštićenim pejzažom, subota 24.09.2022. godine:
– 11:00h Banovići, centar grada.
– 14:30h Živinice, centar grada.
– 19:30h Tuzla, Trg Slobode.
Potpisivanje građanske inicijative sa zakonskom osnovom, u skladu sa Ustavom Tuzlanskog kantona i Statutima općina i gradova gdje je sprovodimo, želimo obavezati općinska i gradska vijeća da podrže a Skupštinu Tuzlanskog kantona da ramotri i usvoji izmjene zakona kojima tražimo zabranu sječe šume u zoni B Zaštićenog pejzaža “Konjuh”. 
Kao što vam je poznato na prostoru ZP “Konjuh” se dešava ogromna sječa i devastancija planine što predstavlja plodno tlo za korupciju velikih razmjera prilikom eksploatacije resursa sa planine. Iako se na papiru zove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” šuma prilikom sječe se tretira identično kao i bilo koja druga šuma na Tuzlanskom kantonu. Pri tome nadzornici ZP “Konjuh” nemaju zakonska ovlaštenja za izdavanje kazni, ne posjeduju odgovarajuću opremu kao ni druge potrebne preduslove za kvalitetan nadzor što doprinosi tome da posljednji i najveći rezervat prirode u Sjeveroistočnoj Bosni polako nestaje, država i sve institucije posluju u minusu a pojedinci ostvaruju ogromne profite dok se čitav sistem urušava.
Video najava: Facebook
Izložba fotografija:
Pokret Karton revolucija će u subotu 24.09.2022. godine od 19:30h na Trgu Slobode u Tuzli postaviti izložbu fotografija u kojima sumiramo polugodišnje aktivnosti u sklopu kojih smo uspjeli incirati izmjene Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Na ovaj način želimo dokazati građanima da su promjene moguće i ohrabriti ih na akciju u borbi za pravdu. Također ćemo ih motivisati da, nakon što postanu svjesni da su pozitivne promjene moguće, potpišu građansku inicijativu za spas planine Konjuh.

Posljednji postovi