Poziv za dostavljanje prijava za UNESCO Young Professionals Programme za 2021. godinu

S ciljem poboljšanja geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije, rodnog pariteta i podmlađivanja kadra, UNESCO je otvorio konkurs za program Mladi profesionalci za 2021. godinu.

Kandidati iz Bosne i Hercegovine koji se mogu prijaviti na konkurs treba da zadovoljavaju sljedeće kriterije:
1.      Da su državljani Bosne i Hercegovine
2.      Da su zaključno sa 31. decembrom 2021. godine navršili maksimalno 32 godine (odnosno da su rođeni nakon 1. januara 1990. godine)
3.      Završene masters studije (ili ekvivalent), sa specijalizacijom ili glavnim poljem studiranja iz sljedećih oblasti:
·         Obrazovanje
·         Kultura
·         Komunikacije
·        Društvene i humanističke nauke
·         Poslovna administracija
·         Računovodstvo/ finansije
·         Pravo
·         Međunarodni odnosi.
4.      Da tečno govore engleski ili francuski jezik. Znanje oba jezika je prednost. Dodatna prednost je i znanje arapskog, kineskog, ruskog ili španskog jezika.
Pored gore navedenih kriterija, izbor će se vršiti prema osnovnim vrijednostima UNESCO-a: integritetu, profesionalnosti, poštovanju raznolikosti i posvećenosti mandatu UNESCO-a. Prethodno relevantno profesionalno iskustvo može biti dodatna prednost, ali nije osnovni uslov.
Preliminarna lista pozicija, sa kratkim opisom zaduženja i potrebnih kvalifikacija, koje će se popunjavati kroz Program za mlade profesionalce je dostupna ovdje.
Izabrani kandidati će biti radno angažovani ugovorom u trajanju od jedne godine (P1 i P2 nivo), na pozicije koje mogu biti u sjedištu UNESCO-a u Parizu ili u jednoj od područnih kancelarija UNESCO-a.
Obnavljanje ugovora će zavisiti od detaljne evaluacije rezultata u toku prvih devet mjeseci probnog rada.
Zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:
–          CV kandidata na engleskom jeziku ne duži od dvije stranice
–          Pismo interesa na engleskom jeziku u kome je naznačena pozicija za koju su zainteresovani
–          Izvod iz matične knjige državljana ne stariji od 6 mjeseci
–          Ovjerenu kopiju diplome
–          Potvrdu o poznavanju engleskog i/ili francuskog jezika
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti  Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 15. jula 2021. godine, na adresu:
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
Sa naznakom: „ Prijava za UNESCO Young Professionals Programme 2021“
Državna komisija BiH za UNESCO će izvršiti predselekciju 15 najuspješnijih kandidata, a koji će biti naknadno obaviješteni o daljem procesu evaluacije koji će voditi sam UNESCO.
(unescobih.gov.ba)