Poziv za novu grupu volontera iz BiH

Koliko dugo: Kratkoročni projekat ( 2 mjeseca)

Kada: od 03. Maj. 2023. do 02. Juli. 2023.

Gdje: Zavod Manipura, Slovenia

Pozicije: 2 volontera (od 18-30 godina)

Naziv ESC projekta: COMPASS PROJECT

Krajnji rok za aplikacije: dok se pozicija ne popuni

Za više informacija o volontiranju i kako aplicirati kontaktirati Miloša Popića na email: svitac.evs@gmail.com

Preuzeto sa: mreza-mira.net

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“