Poziv za praksu za diplomce master studija

U okviru AI-NURECC PLUS projekta objavljen je poziv za transnacionalno iskustvo mobilnosti.

Obezbijeđeno je približno 27 mobilnosti u periodu od najviše tri meseca za diplomce master studija. Praksa će biti dostupna na univerzitetima, privrednim komorama, gradovima i regionima u zemljama EUSAIR -a. Evropska komisija moći će da ugosti u Briselu studente, u zavisnosti od izbora kandidata i dostupnosti institucije prijema.

Rok za prijavu je 31. juli 2023. godine.

Projekat AI-NURECC PLUS obezbeđuje sredstva za iskustava transnacionalne mobilnosti na visokom nivou koja će se sprovoditi u institucijama koje se nalaze u jadransko-jonskom području, pokrivajući sve zemlje EUSAIR -a: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, San Marino, Srbiju i Sloveniju.

Svrhe su višestruke: jačanje međunarodne saradnje između zemalja Jadransko-jonskog makroregiona, promocija strukturirane mobilnosti i jačanje vještina mladih.

Svaki izabrani kandidat će dobiti paušalni iznos za period mobilnosti. Pored toga, kandidati će biti pokriveni kasko osiguranjem.

Značajni dokumenti:

  1. Poziv za AI-NURECC PLUS iskustvo transnacionalne mobilnosti;
  2. Modul A – Formular za registraciju;
  3. L – Baza podataka institucija prijema.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“