Poziv za prijave Mreže za izgradnju mira: Projektni službenik/ca

Mreža za izgradnju mira (na engleskom Network for Building Peace) ili skraćeno Mreža mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Počevši kao neformalna zajednica 20-tak organizacija, danas smo prerasli u mrežu od preko 170 članova, a od 2018. godine formalno registrirana kao pravna osoba na nivou BiH.
Poziv za nominacije: Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira | Diskriminacija.ba
Naša vizija je stabilno i pravedno društvo jednakih građanki i građana u kojem se ljudi međusobno poštuju, vjeruju jedni drugima i grade zajednički trajni mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobre susjedske odnose na Zapadnom Balkanu.
Naša misija je potaknuti, ojačati i povezati mirovne projekte i aktivnosti uz istovremeno olakšavanje sinergija i stvaranje saveza među mirovnim akterima u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu.
Štaviše, Mreža mira pruža kohezivan, vjerodostojan i snažan glas civilnom društvu u BiH. Mreža služi svojim članicama, ali i služi širem cilju osnaživanja civilnog društva u BiH.
Naši principi djelovanja:

 • , regionalnim i globalnim strukturama koje rade na izgradnji mira.

Mreža mira je jedan od rijetkih lokalnih glasova – podržan od strane različitih aktera – koja na vidljiv način zagovara izgradnju pozitivnog mira. Djeluje na nacionalnom nivou i na nivou zajednice radi promicanja mirovnih inicijativa i aktivnosti u BiH, unutar članstva, ali i izvan njega. Prepoznajući, međutim, da se društvena transformacija oslanja na rad lokalnih aktera, Mreža mira pomaže svom opsežnom i raznolikom članstvu u njihovim aktivnostima u borbi protiv govora mržnje, promicanja i zaštite ljudska prava i sloboda, kao i gradnji veza između zajednica. Da bi se to postiglo, Mreža mira treba imati kapacitete i jake strukture za upravljanje mrežnim odnosima, potrebama i očekivanjima na održiv način.
Generalne kvalifikacije za poziciju
Nastojimo izgraditi odnose koji pokazuju međusobno poštovanje, aktivno partnerstvo i dugoročnu predanost. To znači prepoznavanje i poštivanje kultura, životnih stilova i baštine naših susjeda, kako bismo maksimalno iskoristili prednosti i smanjili negativne učinke našeg djelovanja. Iako smo svjesni da ne možemo uvijek ispunjavati svačija pitanja i očekivanja, cilj nam je djelovati uz široku podršku zajednice. Mreža mira povezuje sve osobe, organizacije i institucije koji se žele suprotstaviti elementima koji ugrožavaju mir i propagiraju etnonacionalističke sukobe i razdvajanja, te koji žele poticati zaštitu ljudskog dostojanstva i temeljnih ljudskih prava u BiH i regiji.
Tražimo dugoročnu predanost, nekoga ko je voljan zalagati se i dijeliti naše vrijednosti, i posvećenost povjerenju, uzajamnoj podršci.
Projektni/a službenik/ca direktno je odgovoran/na za planiranje i implementaciju jedne komponente projekta. Direktno komunicira sa programskom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Programskoj menadžerici osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia.
To podrazumijeva upravljanje planiranje i koordinacija provedbe projektnih aktivnosti u skladu sa planom aktivnosti i izvršavanje administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih zadataka. Uspostavu i održavanje redovne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u okviru projekta i ostalim komponentama unutar projekta te projektima Mreže mira. Uspostavu komunikacije sa lokalnim resursnim organizacijama, lokalnim razvojnim organizacijama, građanima, privatnim biznisima, aktivistima i lokalnim vlastima. Izradu plana razvoja kapaciteta za članice Mreže mira. Rad na izradi alata za  dobijanje povratnih infomacija od korisnika te izradi različitih vrsta analiza. Učešće u prikupljanju i kreiranje sadržaja za web stranicu. Rad na kreiranju i izradi različitih istraživanja i analiza za potrebe projekta. Rad na promociji projekta i zagovaranju za rješenja koja su rezultat analiza projekta. Rad na ažuriranju elektronske baze direktorija donatora. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom poslova neophodnih za funkcionisanje projekta.
Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • visoka stručna sprema, najmanje VII stepen stručne spreme,
 • odlično poznavanje engleskog jezika (minimum C1 ili napredni nivo),
 • odlično poznavanje rada na računaru (word, excel, power point),
 • najmanje 5 godina iskustva u radu u nevladinim organizacijama, ili javnom sektoru i vladinim tijelima, na razvojnim projektima na istim ili sličnim zadacima (uz CV je potrebno dostaviti podatke  o projektima i poslovima koji su obavljani u sklopu traženog radnog iskustva, te najmanje dvije osobe koje su bile vaš supervizor),
 • iskustvo u provođenju analiza, istraživanja i kreiranja baza podataka, te upravljanju web platformom (ukoliko posjedujete dostavite link na vaše radove ili radove u kojima ste učestvovali kao autor),
 • odlično poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi rada nevladinih organizacija,
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i iskustvo aktivnog upravljanja vozilom B kategorije.

Lični pristup poslu:

 • samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti,
 • izražene organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost
 • spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine,
 • proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost,
 • spremnost za samostalan rad ali i rad u timu,
 • proaktivnost i inovativnost.

Proces prijavljivanja
Ako ste zainteresirani pridružiti se našem timu i ispunjavate kriterije, potičemo Vas da svoju prijavu pošaljete (jedino) putem emaila sa naslovom “Prijava za posao za Projektnog službenika_cu #1” na info@mreza-mira.net najkasnije do 16.00 u nedelju, 27. septembra/rujan 2020. godine.
Vaša prijava mora sadržavati sljedeće elemente:

 1. Biografija.
 2. Navedite imena i kontaktne podatke dvije osobe koje su u stanju posvjedočiti Vašim kapacitetima da bi zadovoljili potrebe navedene pozicije.

Prijava treba biti na engleskom jeziku. Neispunjavanje bilo kojeg od ovih kriterija može biti razlog odbijanja Vaše prijave.
Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, a ukoliko zadovolje kriterije testa, i na intervjue.
Očekuje se da će testiranje biti organizovano u sedmici od 5. do 9. oktobra/listopada, a u sedmici od 12. do 16. oktobra/listopada intervjui.
(mreza-mira.net)