Poziv za prijave – Stipendije za kratki naučno-istraživački boravak u Francuskoj

U cilju podrške saradnji u oblasti visokog obrzovanja i naučno-istraživačkog rada, Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za prijave za stipendije za kratki naučno-istraživački boravak u Francuskoj (2 sedmice) namijenjen univerzitetskim profesorima, asistentima i naučnim istraživačima.
Stipendije se dodjeljuju u iznosu koji pokriva troškove smještaja, hrane i prevoza.
Boravak u Francuskoj treba biti između 2. novembra i 24. decembra 2020, u maksimalnom trajanju od 15 dana.
Who will get the scholarships in the new, expensive world of higher education?
Ko može aplicirati

 • državljani Bosne i Hercegovine
 • osobe koje su doktorirale prije više od 3 godine
 • osobe zaposlene u visokoškolskim ili naučnim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a koje žele ostvariti naučno-istraživački boravak u Francuskoj u sklopu postojećih ili budućih naučnih saradnji sa nekom od francuskih visokoškolskih i naučnih ustanova
 • poziv je otvoren za sve naučne oblasti

Stipendije će biti dodijeljenje na osnovu slijedećih kriterija

 • naučo-istraživački boravak kao dio već postojećih partnerstava između visokoškolskih i naučnih ustanova u Francuskoj i Bosni i Hercegovini ili naučno-istraživački boravak koji doprinosi uspostavljanju partnerstva
 • dodatnu vrijednost naučno-istraživačkom boravku daje kontekst razvoja i jačanja naučne saradnje između Francuske i BiH
 • jasno definiran program rada pri ustanovi ili laboratoriju tokom boravka u Francuskoj
 • projekat izrade naučnog članka sa francuskim partnerima

Kandidature

Traženu dokumentaciju potrebno je poslati (na francuskom ili engleskom jeziku) do 5. oktobra na sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr

 • motivaciono pismo sa opisom projekta
 • CV sa listom posljednjih publikacija
 • preliminarni program boravka u Francuskoj u dogovoru sa francuskom ustanovom na kojoj se predviđa boravak
 • pozivno pismo francuskog profesora istraživača u kojem vas poziva na kratki naučno-istraživački boravak kako biste radili na zajedničkim projektima. U pismu trebaju biti naznačeni tačni datumi predviđenog boravka i izražen interes za saradnju sa visokoškoslkom ili naučnom ustanovnom u BiH.

Realizacija naučno-istraživačkog boravaka u Francuskoj zavisi od mogućnosti ulaska u Francusku u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.