Poziv za prijave stručnjaka/inja

Mreža za izgradnju mira organizirati će niz networking konferencija odnosno događaja koji imaju za cilj za uvežu veći broj stručnjaka/inja, profesionalca/ki i aktivista/ica iz civilnog društva, javnog i poslovnog sektora u BiH a u cilju podsticaja procesima i) lokalnog razvoja, ii) reforme obrazovanja, iii) informatizacije i digitalizacije društva i iv) jačanja kapaciteta organizacija i pojedinaca kao nosioca ovih društvenih promjena.

U tu svrhu angažujemo nekoliko stručnjaka/inja koji/e će na ovim konferencijama a za dole navedene oblasti predstaviti trenutnu situaciju u BiH ali i dobre prakse u svijetu, te dati prijedloge kako i gdje je neophodno djelovati kroz međusektorsku saradnju:
1.Stručnjak/inja iz oblasti finansiranja i investicija za lokalni razvoj u BiH i svijetu
2.Stručnjak/inja iz oblasti razvoja lokalnih razvojnih projekata u BiH i svijetu
3.Stručnjak/inja iz oblasti ICT tehnologija u BiH i svijetu
4.Stručnjak/inja iz oblasti investicija i finansiranja ICT projekata u BiH i svijetu
5.Stručnjak/inja iz oblasti fundraisinga/namicanja sredstava za OCD
6.Stručnjak/inja iz oblasti društvenog poduzetništva
7.Stručnjak/inja iz oblasti umrežavanja/networkinga za pojedince (networks for professional and business development)
8.Stručnjak/inja iz oblasti ličnog menadžmenta
9.Stručnjak/inja iz oblasti javnog zagovaranja
Potrebne kvalifikacije:

  • Više od 10 godina profesionalnog iskustva iz date oblasti u BiH
  • Detaljno poznavanje tema i problematike u oblasti iz koje se stručnjak/inja prijavljuje i spremnost da direktno daje odgovore na pitanja učesnika/ica
  • Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine
  • Poželjno iskustvo rada na regionalnom i međunarodnom nivou
  • Poželjno iskustvo rada u različitim sektorima (javnom, poslovnom i civilnom)

Prijave za ovu poziciju potrebno je poslati na email elma.demir@mreza-mira.net do 15.04.2021. Prijava treba sadržavati i) CV (na BHS jezicima ili na engleskom jeziku) iz kojeg je su vidljive gore tražene kvalifikacije i znanja i ii) informaciju o dostupnosti za mjesece maj/svibanj i juni/lipanj.
Mreža za izgradnju mira okuplja 217 članica, od kojih su 195 organizacija civilnog društva i 22 škole. Web portale Mreže www.mreza-mira.net i www.snagalokalnog.ba bilježe oko 300.000 posjeta, a Facebook stranicu prati 31.000 osoba, dok newsletter svakodnevno otvori oko 4000 korisnika.