Poziv za prijavu na događaj “Nauka sa mladima i za mlade”

Otvoren je poziv za prijavu za učešće na događaju “Nauka sa mladima i za mlade” koji će biti održan 27. i 28. aprila 2023. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Univerzitet u Banjoj Luci, u saradnji sa partnerima u okviru Horizont 2020. projekta WBC-RRI.NET, organizuje dvodnevni događaj “Nauka sa mladima i za mlade”, a posvećen je pitanjima nauke o obrazovanju i uključenosti javnosti, sa fokusom na STEM obrazovanje (Science – naukaTechnology – tehnologijaEngineering – inženjerstvoMathematics – matematika), sa ciljem omogućavanja međusobnog učenja i otvorenog dijaloga između različitih interesnih grupa (učenici, studenti, profesori, kreatori politika i predstavnici industrije).

Prema agendi tokom prvog dana događaja, održaće se radionica tokom koje će učenici srednjih škola, studenti i profesori razmijeniti iskustva o upotrebi odgovornog istraživačkog i inovativnog pristupa u STEM obrazovanju, kao i prijedloge za unapređenje STEM obrazovanja. Drugi dan događaja održaće se u formi okruglog stola, na kojem će učestvovati predstavnici ministarstava, organizacija koje podržavaju STEM obrazovanje, akademske zajednice i industrije.

Radni jezik događaja je engleski, a za učešće je neophodna registracija putem linka, najkasnije do 25. aprila 2023. godine.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“